ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  040502 เป็นธรรมหรือไม่ข้าราชการชั้นผู้น้อย8 มิถุนายน 2553

  คำถาม
  เป็นธรรมหรือไม่

  เรียน ท่านมีชัย ที่เคารพ

  กระผมมีเรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบคำถามดังนี้

  ๑. เรื่องการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ คือกระผมอยู่ในระหว่างการสอบสวนทางละเมิด แต่ผลยังมิได้สรุปออกมา และยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ยังไม่สอบสวนวินัย แต่เมื่อประเมินขั้นเงินเดือนที่ผ่านมา หน่วยงานระดับสำนักใช้เหตุผลเรื่องวินัยมาเป็นเกี่ยวข้องกับการประเมิน และประเมินด้วยวิธีการใดมิทราบ มิได้พิจารณาผลงานใดใดเลย ทำให้กระผมได้คะแนนในระดับต่ำมา ดังนั้นผมจึงเรียนถามว่า คณะกรรมการประเมินขั้นเงินเดืิอนทุกถูกต้องแล้วหรือไม่ เพราะยังไม่เห็นว่ามีการสอบวินัยแต่ประการใด เหตุใดจึงด่วนสรุป และเป็นธรรมหรือไม่

  ๒. เรื่องการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติการ(สีกากี)มาปฏิบัติราชการ อยากเรียนถามว่ามีระเบียบใดที่ห้ามแต่งเครื่องแบบมาปฏิบัติราชการทุกวัน เพราะกระผมแต่งมาปฏิบัติราชการทุกวัน ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการ แต่ถูกทักท้วงจากลูกจ้างประจำเสมอว่าให้แต่งได้แต่เฉพาะวันจันทร์เท่านั้น ทำให้เกิดความลังเลว่าทำผิดระเบียบใดหรือไม่

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ตอบคำถาม จักเป้นพระคุณยิ่ง

  ขอแสดงความนับถือ

  ข้าราชการผู้น้อย

  คำตอบ

  1. ตอบไม่ได้หรอกว่าเขาทำถูกต้องหรือไม่หรือเป็นธรรมหรือไม่ เพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงและเหตุผลของคณะกรรมการ ทางที่ดีควรลองสอบถามเขาดู

  2. เมื่อเป็นข้าราชการก็มีสิทธิที่จะแต่งเครื่องแบบข้าราชการมาทำงานได้ จะแต่งวันไหนก็ได้  คุณเป็นข้าราชการจะปล่อยให้ลูกจ้างมาทักท้วงโดยไม่ศึกษาระเบียบข้อบังคับเอาเอง ก็ย่อมเป็นเหยื่อของลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบข้าราชการได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 มิถุนายน 2553