ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  040253 การมอบอำนาจต่อนายยอดชาย ภูแก้ว19 พฤษภาคม 2553

  คำถาม
  การมอบอำนาจต่อ

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

    ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 5 กำหนดให้รัฐมนตรีแต่งตั้งนายทะเบียนประจำจังหวัด

  มาตรา 6 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติ และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียน

  ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน ฯ ข้อ 1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนประจำจังหวัด

  คำถาม

  ในกรณีนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ วัฒนธรรมจังหวัด เป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการ ตาม พ.ร.บ.นี้ ได้หรือไม่

  คำตอบ

  ถ้าในคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ห้ามการมอบอำนาจต่อ ผู้ว่าฯก็มอบอำนาจต่อได้ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 พฤษภาคม 2553