ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  038285 การขาดคุณสมบัติเป็นข้าราชการครูคนกำลังเดือดร้อน6 ธันวาคม 2552

  คำถาม
  การขาดคุณสมบัติเป็นข้าราชการครู

  เรียนท่านมีชัย

      ดิฉันมีเรื่องทุกข์ใจมากอยากจะเรียนถามท่านดังนี้

  1. ดิฉันทำเรื่องผิดพลาดที่สุดในชีวิตคือไปเป็นชู้กับสามีคนอื่นจนมีลูกด้วยกัน 1 คน และตอนนี้ลูกอายุได้ 1 ปี แล้ว  ตอนนี้ดิฉันได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี จึงจะเป็นครู   อยากทราบว่าถ้าภรรยาของเขาฟ้องดิฉันว่าขาดคุณสมบัติความเป็นครู ตามมาตรา  30 (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา       ดิฉันจะถูกให้ออกจากครูหรือเปล่าค่ะ

  (มาตรา ๔๙  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งให้ออกจากราชการนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)

  2. ถ้าภรรยาของเขาสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากดิฉันได้หรือไม่  และการฟ้องทางแพ่งจะมีผลกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูหรือไม่ค่ะ

  3. ถ้าผู้บังคับบัญชารู้เรื่องดิฉันจะผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือเปล่าค่ะ

  ดิฉันทุกข์ใจมากค่ะถ้าจะต้องถูกไล่ออกจากราชการ กรุณาตอบด้วยนะค่ะ

  คำตอบ

  เรียน คนกำลังเดือดร้อน

  1. ถ้าคุณไปเป็นชู้กับเขาโดยที่รู้อยู่ว่าเขามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็อาจเข้าข่ายบกพร่องในศีลธรรมอันดีได้  แต่ถ้าคุณเองก็ถูกเขาหลอกว่าไม่มีภรรยาแล้วมารู้ภายหลัง ก็ไม่ถือว่าบกพร่องในศีลธรรมอันดี

  2.-3. ถ้าความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาก็อาจถูกออกจากราชการได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 ธันวาคม 2552