ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  036599 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 หรือไม่เจ้าหน้าที่สพท.18 สิงหาคม 2552

  คำถาม
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 หรือไม่

  ตามพร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 คำว่า หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพ.ร.บ.หรือพ.ร.ฎ.และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพ.ร.ฎ.กำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.นี้ อยากทราบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐหรือไม่ หากมีผู้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจะฟ้องร้องได้หรือไม่

  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  คำตอบ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด (สังกัดอะไรก็เป็นหน่วยหนึ่งของต้นสังกัดนั้น) ถ้าจะถูกฟ้องก็ต้องฟ้องต้นสังกัด


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 สิงหาคม 2552