ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  030683 แก้ไขคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ได้ยังไงมานะ29 สิงหาคม 2551

  คำถาม
  แก้ไขคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ได้ยังไง

  กรณีผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งให้ข้าราชการ 5 ราย ดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ต่อมาปรากฏว่ามีข้าราชการรายที่ 2 มีคุณสมบัติไม่ครบ ผู้บังคับบัญชาจึงออกคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งเฉพาะรายที่ 2 โดยไม่ได้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ จึงขอเรียนถามดังนี้
  1. คำสั่งที่ยกเลิกการแต่งตั้งเฉพาะรายที่ 2 โดยไม่ขออนุมัติคณะกรรมการถูกต้องหรือไม่  หรือว่าจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการขอยกเลิกการแต่งตั้งก่อนใช่หรือไม่
  2. ถ้าจะต้องขออนุมัติคณะกรรมการก่อน  ต่อมาเมื่อได้นำเสนอขออนุมัติยกเลิกการแต่งตั้งเฉพาะรายที่ 2 ต่อคณะกรรมการแล้วคณะกรรมการมีความเห็นตรงกับผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่ง คืออนุมัติให้ยกเลิกการแต่งตั้งเฉพาะรายที่ 2 ที่คุณสมบัติไม่ครบ  การแก้ไขคำสั่งจะต้องทำอย่างไร เช่น ออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งที่สั่งยกเลิกการแต่งตั้งรายที่ 2 แล้วสั่งยกเลิกการแต่งตั้งใหม่ในคำสั่งเดียวกันโดยอ้างมติของคณะกรรมการให้ถูกต้อง  หรือว่าไม่ต้องยกเลิกคำสั่งเพียงแก้ไขคำสั่งโดยเพิ่มมติคณะกรรมการเข้าไปในคำสั่งก็ถือว่าใช้ได้แล้ว

  คำตอบ

  คำสั่งนั้นเป็นคำสั่งของผู้ออกคำสั่ง เมื่อเกิดการผิดพลาด ก็มีอำนาจแก้ไขคำสั่งนั้นให้ถูกต้องได้  ส่วนในเรื่องการอนุมัติตัวบุคคลของคณะกรรมการนั้นเป็นคนละเรื่องกัน เมื่อไม่สามารถออกคำสั่งตั้งคนที่คณะกรรมการอนุมัติได้ด้วยเหตุผลคุณสมบัติ เมื่อมาแจ้งให้คณะกรรมการทราบแล้วและคณะกรรมการไม่ได้ติดใจอะไร ก็เป็นอันใช้ได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 สิงหาคม 2551