ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  030306 เมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสั่งไม่ต้องอยู่เวรบริการประชาชนหมออนามัย10 สิงหาคม 2551

  คำถาม
  เมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสั่งไม่ต้องอยู่เวรบริการประชาชน

  ขอเรียนถามอาจารย์มีชัยดังนี้

  เมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามสถานีอนามัย ปฎิบัติงานดังนี้

  วันราชการปฎิบัติราชการตั้งแต่ 0830-1830

  วันหยุดปฎิบัติราชการตั้งแต่ 0830-1230

  ซึ่งสถานีอนามัยส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบทและประชาชนต้องการให้อยู่บริการตลอด 24  ชั่วโมง ซึ่งถ้าเป็นเขตเมืองจะเปิดบริการ 24 ชั่วโมงประชาชนสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา

  ถือว่าเป็นคำสั่งที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือไม่

  และผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 51 หรือไม่

  ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยสามารถฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ถ้าฟ้องได้มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรครับ

  หมายเหตุ

  มาตรา ๕๑

  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม และได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์

  คำตอบ
  การสั่งให้ต้องมาปฏิบัติงานในวันหยุดอีกวันละครึ่งวัน โดยไม่มีวันหยุด ก็ต้องถือว่าเป็นการให้บริการเกินกว่าปกติอยู่แล้ว บรรดาบุคลากรสาธารณสุขก็เป็นคนมีเลือดมีเนื้อ ก็คงต้องการวันพักผ่อนเหมือนกัน ใจคอจะเอาแต่สิทธิไม่เคารพสิทธิของคนอื่นที่เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันเชียวหรือ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไปตามเขา ๆ ก็คงมา
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 สิงหาคม 2551