ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  030156 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่ชอบด้วยกฎหมายเด็กน้อย5 สิงหาคม 2551

  คำถาม
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  ขอเรียนถามว่า กรณีหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ววินิจฉัยให้มีผู้ต้องรับผิด หน่วยงานจึงออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมากระทรวงการคลังเห็นว่าต้องเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันหลายหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐจึงออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันใหม่โดยไม่ได้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ ฉบับเดิม อยากทราบว่า

  1.โดยผลของกฎหมายแล้ว คำสั่งทางปกครองที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะสิ้นผลไปหรือไม่

  2.กรณีนี้อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเริ่มนับเมื่อใด

  ขอบคุณค่ะ

  คำตอบ

  1.ถ้าข้อเท็จจริงมีเพียงเท่าที่บอกมา คำสั่งเดิมก็น่าจะหมดไป

  2. ถ้าผลการสอบได้ความว่าคนเดิมต้องรับผิดชอบ อายุความก็ต้องเริ่มนับแต่รู้ผลการสอบครั้งแรก


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 สิงหาคม 2551