ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028832 การสอบสวนนิติกรหนุ่ม24 มิถุนายน 2551

  คำถาม
  การสอบสวน

  เรียนอาจารย์ที่เคารพ ข้อเท็จจริงมีดังนี้ เนื่องด้วยมีผู้ร้องเรียนต่อนายอำเภอ ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทำความผิด นายอำเภอจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนโดยมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวนห้าคน  โดยคณะกรรมการได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ถูกร้องเรียนและพยานเพื่อมาให้ถ้อยคำ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสภาพว่าได้กระทำผิดจริงอีกทั้งพยานบุคคลให้ถ้อยคำเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  คณะกรรมการสอบสวนจึงสรุปสำนวนการสอบสวนเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อปลดผู้ถูกร้องเรียนออกจากตำแหน่ง  แต่ผู้ถูกร้องเรียนได้มีหนังสืออุทธรณ์ว่าในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนเพียงผู้เดียว ซึ่งตามความจริงก็เป็นไปตามที่ผู้ถูกร้องได้อุทธรธ์เนื่องจากเวลาในการสอบสวนมีกรรมการเพียงคนเดียวเป็นผู้สอบสวนและจดบันทึกการสอบสวน โดยให้ผู้ที่มาให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อตนไว้  เมื่อสอบสวนพยานหลักฐานจนครบถ้วนจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการอีกสี่คนเพื่อรับทราบและพิจารณาจากพยานหลักฐานและทำความเห็น เสนอต่อนายอำเภอ  

             การกระทำดังกล่าวของคณะกรรมการสอบสวน ที่ดำเนินการสอบสวนเพียงผู้เดียว แต่เวลาสรุปสำนวนการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนทุกคนได้พิจารณาจากพยานหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดและสรุปเสนอต่อนายอำเภอ ถือว่าเป็นการพิจารณา ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร หากการดำเนินการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีวิธีแก้ไขหรือไม่อย่างใด  

  คำตอบ
  การสอบสวนนั้นก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เขาจึงตั้งเป็นคณะกรรมการ และการที่ตั้งกรรมการก็เพื่อให้มีการรับฟังกันหลาย ๆ หู เป็นพยานซึ่งกันและกันว่าได้ดำเนินการไปอย่างเที่ยงธรรม  เมื่อไปทำเพียงคนเดียว จึงเป็นการไม่ชอบ การสอบสวนที่ทำไปแล้วก็ย่อมเสียไป
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 มิถุนายน 2551