ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028482 เจ้าพนักงานรัตติกาล6 มิถุนายน 2551

  คำถาม
  เจ้าพนักงาน

  เรียนอาจารย์มีชัย

  ดิฉันมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ คำว่า "เจ้าพนักงาน" อยากจะให้อาจารย์ช่วยตอบ ดังนี้

  1. เจ้าพนักงาน หมายถึง เฉพาะบุคคลที่เป็นข้าราชการเท่านั้น ใช่หรือไม่ (กรณีการปฏิบัติราชการทั่วไป ไม่ใช่การปฏิบัติราชการตามกฎหมายเฉพาะ) เพราะตามแนวฎีกา ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวไม่ใช่เจ้าพนักงาน(ฏีกาที่ 6591/2537)  แต่ในปัจจุบันมีพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราวปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการจำนวนมาก ซึ่งในแง่ของการปฏิบัตงาน พนักงานราชการและลูกจ้างก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

  2. กรณีตามกฎหมายเฉพาะให้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งก็จะมีประกาศกระทรวงแต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในกรมหนึ่งๆ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เช่น ให้นิติกร   เจ้าพนักงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  ซึ่งในแต่ละตำแหน่งก็จะมีทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ หรือลูกจ้าง  ในประกาศก็ไม่ได้ระบุไว้ว่า บุคคลในตำแหน่งที่แต่งตั้งต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น  แบบนี้พนักงานราชการหรือลูกจ้างจะเป็นเจ้าพนักงานตามประกาศนี้ด้วยหรือไม่ 

  3. ถ้าจะให้ความหมายว่า เจ้าพนักงาน หมายความว่า 1. ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการทั่วไป หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการเฉพาะ 2. บุคคลทั่วไปที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเฉพาะให้เป็นเจ้าพนักงาน หรือมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงว่าให้ถือว่าเป็น "เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา" แบบนี้ถูกต้องหรือไม่ 

  ขอได้โปรดตอบข้อสงสัยด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  ด้วยความเคารพและนับถือ

  รัตติกาล 

  คำตอบ

  เรียน คุณรัตติกาล

  1.ขึ้นอยู่กับอำนาจและหน้าที่ ถ้ามีกฎหมายหรือคำสั่งแต่งตั้งให้เขามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการใด เขาก็เป็นเจ้าพนักงานในการนั้น

  2. เป็น

  3. ดูข้อหนึ่ง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 มิถุนายน 2551