ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028367 ค่าเช่าบ้านคนท้องถิ่น30 พฤษภาคม 2551

  คำถาม
  ค่าเช่าบ้าน

  ข้าพเจ้าเริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อ ปี 2540 ท้องที่อำเภอเมือง และปี 2546 ย้ายไปประจำท้องที่ อำเภอนางรอง  และเดือนธันวาคม 2550 ได้ย้ายกลับไปประจำท้องที่ซึ่งเป็นท้องที่ที่รับราชการครั้งแรก (อำเภอเมือง) อยากทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551( มีผลบังคับใช้วันที่   22  พ.ค. 2551) วางหลักไว้ว่า สิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน  เมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ เพราะไม่เข้าใจคำว่าตั้งแต่วันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ หมายความว่า เบิกได้แต่ไม่ก่อนวันที่กฎหมายมมีผลบังคับใช้ หรือ ต้องมีคำสั่งให้ไปประจำสำนักงานใหม่หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้

  คำตอบ

  เบิกได้แต่ไม่ก่อนวันที่ที่ระเบียบใช้บังคับ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 พฤษภาคม 2551