ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028288 ค่าเช่าบ้านของข้าราชการข้าราชการซี 626 พฤษภาคม 2551

  คำถาม
  ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

  ย้ายมารับราชการที่ เชียงใหม่ ปี 44 ทางราชการได้จัดสรรบ้านพักให้ แต่เนื่องจากคับแคบจึงได้เจียดเงินผ่อนบ้านเก่าหลังเล็ก ๆ ใกล้ ๆ กับที่พัก เพื่อแบ่งถ่ายคนในครอบครัวไปอยู่ ส่วนตัวเองก็เทียวไปเทียวมาเนื่องจากอยู่ใกล้กันและบุตรพักอยู่บ้านพักเนื่องจากสะดวกในการไปโรงเรียน พอปี 2551 ทางที่ทำงานได้สำรวจการอยู่อาศัยบ้านพัก ข้าพเจ้าจึงคืนบ้านพักไปเนื่องจากกลัวคิดว่าผ่อนบ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะว่าได้ โดยผ่อนบ้านเดือนละ 11,000 บาท หลังจากคืนแล้ว 1 เดือนทางที่ทำงานได้จัดคนเข้าพักอาศัยโดยใช้กรรมการตรวจสอบการพักอาศัยตรวจสอบและจัดคนลงพักอาศัยพร้อมทั้งรายงานการพักอาศัยให้แก่จังหวัดทราบ โดยห้องถูกจัดให้เจ้าหน้าที่อยู่จนหมดรวมทั้งห้องของข้าพเจ้าที่เคยอยู่ด้วย การจัดเป็นการจัดใหม่ทั้งหมด แต่มิได้ใช้คำว่าจัดใหม่ เลี่ยงเป็นการรายงานการพักอาศัย(เป็นการเลี่ยงที่จะให้ข้าราชการมิได้สิทธิใช่หรือไม่)   ข้าพเจ้าขอถามว่าในกรณีนี้ข้าพเจ้าจะเบิกค่าเช่าบ้านตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.2550  ข้อ 10 ได้หรือไม่ ซึ่ง ข้อ 10 กล่าวไว้ว่า " ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการครั้งแรกตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ หากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่ามีความจำเป็นและไม่เสียหายแก่ทางราชการอาจใช้ดุลพินิจจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการเสียใหม่ โดยข้าราชการซึ่งเดิมถูกจัดเข้าพ้กในที่พักของทางราชการไม่ว่าจะเข้าพักอาศัยหรือสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยก็ตาม หากข้าราชการดังกล่าวไม่ถูกจัดเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการในครั้งใหม่ก็จะถือว่าทางราชการ ไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้อีกต่อไป ทั้งนี้นับแต่วันที่ได้มีการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการในครั้งใหม่"

  คำตอบ
  ถ้าหลักเกณฑ์เป็นอย่างที่ว่ามา คุณก็น่าจะมีสิทธิในการเบิกค่าเช่าได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 พฤษภาคม 2551