ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  027966 การมอบอำนาจตำรวจบ้านนอก8 พฤษภาคม 2551

  คำถาม
  การมอบอำนาจ
  กราบเรียน  ท่านอาจารย์
                       ด้วยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติ เรื่องการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ของข้าราชการตำรวจ นั้น อาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไร  สามารถใช้อำนาจตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 ได้หรือไม่ และ ดูจากเวปไซต์ของ ราชกิจจานุเบกษา ในส่วนของกฎ ก.ตร.ก็ไม่พบ
                        ดังนั้น ขอท่านอาจารย์ กรุณาแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้    ถูกต้องต่อไป กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
   
                                                ตำรวจบ้านนอก
   
  คำตอบ
  ต้องลองตรวจสอบกับกฎหมายระเบียบข้าราชการตำรวจ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดู ก็อาจจะหาช่องทางได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 พฤษภาคม 2551