ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  027634 การสั่งให้พ้นจากราชการแล้วสั่งให้บรรจุและแต่งตั้งใหม่อดีตข้าราชการรัฐสภา21 เมษายน 2551

  คำถาม
  การสั่งให้พ้นจากราชการแล้วสั่งให้บรรจุและแต่งตั้งใหม่

  เรียนที่ อ.มีชัยครับ

  ตามที่ข้าพเจ้า   ตำแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน 3   สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล... อัตราเงินเดือน  9,270  บาท  ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ระดับ  3   ผู้สอบบรรจุและแข่งขันได้ตามประกาศ  อบต.วังน้ำเขียว  จังหวัดนครปฐม  ลงวันที่  21   พฤศจิกายน  2548   ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  มีมติ รับโอนและรัฐสภาให้โอน  นับตั้งแต่วันที่   1   ธันวาคม  2549   (อัตราเงินเดือน  8,360  บาท)  ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติทางราชการเรื่องการให้โอนและรับโอนข้าราชการ  แล้วนั้น       

  เนื่องจาก   มติ  ก.อบต. นครปฐม  (ก.อบต.กลาง) ให้มีการจัดเรียงวันที่ควรบรรจุแต่งตั้งของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีทั้งหมด   ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้า  อาจมีสถานะเริ่มต้นการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ไม่ก่อนวันที่  13   พฤศจิกายน  2550   ซึ่งกรณีดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อน  เนื่องจาก การตีความว่าไม่มีสถานะที่เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนับตั้งแต่ให้โอนมา   สรุปคือ  มิได้เป็นข้าราชการสังกัดรัฐสภาและมิได้เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ช่วงเวลา  1   ธันวาคม 2549 – 13 พฤศจิกายน 2550)  การครองอายุราชการจะขาดหายไปเป็นระยะเวลา  1 ปี  หรือไม่อาจถูกพิจารณาให้พ้นจากหน้าที่ทางราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งใหม่   สูญเสียซึ่งสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการหลายประการ    

  เช่น

  1. การเลื่อนระดับ  เพราะ  ครบ  4  ที่รัฐสภาแต่ยังไม่ประเมินให้  (1 พ.ย. 49 )

  2. การขอเครื่องราชย์  รับราชการครบ  5 ปี  ( 1 พ.ย. 50)

                    หนังสือที่ มท 0809.2/163 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2549  ข้อ  3  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ว่างและมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำรงตำแหน่งระดับ 3 -5  ได้ขึ้นบัญชีการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3  ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือ  ก.จ.จ.  ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัดอื่น...กรณีนี้สามารถย้าย...มาบรรจุและแต่งตั้งโดยไม่เรียงลำดับที่และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิม...ทั้งนี้ไม่ต้องห้ามตามเงื่อนไขข้อ  1  เนื่องจากเป็นการรับรองว่าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่สอบแข่งขั้นได้ตามหลักเกณฑ์การย้าย  มิใช่เป็นการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด.......

                      ปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้สอบราว  2000 คน   ยกเว้นกรณีของข้าพเจ้าที่เป็นข้าราชการรัฐสภาระดับ  3  อยู่ก่อนแล้ว (คนอื่นบรรจุครั้งแรก)  จึงอยากเรียนถามว่า   สถานะความเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 3  ของข้าพเจ้าเริ่มต้น  1 ธันวา  49  ใช่หรือไม่   เพิกถอนได้ไหม  และหากจะให้พ้นจากราชการเพื่อบรรจุใหม่ต้องส่งตัวกลับรัฐสภาก่อนหรือไม่   เนื่องจากเราไม่ได้กระทำผิดเองรับโอนมาแล้วแต่กลับเพิกถอนสถานะความเป็นข้าราชการที่เรามีอยู่ก่อนและมีอย่างต่อเนื่องกรณีโอนอายุราชการและอัตราเงินเดือน

  คำตอบ

  เรียน อดีตข้าราชการรัฐสภา

      อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ  เพราะการโอนข้าราชการนั้นจะเป็นการส่งและรับกันในวันเดียวกัน คือ เมื่อต้นสังกัดเดิมสั่งให้โอนไปอยู่ท้องถิ่น ทางท้องถิ่นก็จะต้องมีคำสั่งรับโอนไปในวันเดียวกัน  เมื่อรับโอนไปแล้วคุณก็เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่เขารับโอน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 เมษายน 2551