ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  027336 ข้าราชการกับคดีอาญาผู้ต้องการความชัดเจน2 เมษายน 2551

  คำถาม
  ข้าราชการกับคดีอาญา

  กราบเรียน อาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์

  ใคร่ขอรับคำแนะนำจากอาจารย์ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในข้อกฏหมายที่มีความสงสัย จึงขอรบกวนถามอาจารย์ในประเด็น ดังต่อไปนี้

  1. เหตุใด นิติบุคคลที่เป็นส่วนข้าราชการ จึงไม่มีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลโดยตรง

  2. สิทธิในการฟ้องคดีของนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการ เท่าเทียมกับสิทธิในการฟ้องคดีอาญาของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็นเอกชนหรือไม่

  3. มีระเบียบหรือกฏหมายใดจำกัดสิทธิในการฟ้องคดีอาญาของนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการหรือไม่

  4. กรณีที่มีระเบียบหรือกฎหมายจำกัดสิทธิการฟ้องคดีอาญาของนิติบุคคลที่เป็นส่วนข้าราชการ ระเบียบหรือกฏหมายนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากตามมาตรา 30 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ว่า "บุคคลย่อมเสมอกันในกฏหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน"

  คำตอบ

  เรียน ผู้ต้องการความชัดเจน

  1. เพราะส่วนราชการเขาใช้บริการของสำนักงานอัยการสูงสุด หากมีใครมาทำผิดต่อส่วนราชการนั้น เขาก็ดำเนินการแจ้งความและส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการเพื่อดำเนินการแทน  เว้นแต่ในบางกรณีสำนักงานอัยการไม่ดำเนินการให้ ส่วนราชการนั้นก็อาจดำเนินการฟ้องร้องเองได้

  2. เท่ากัน

  3. ไม่มี

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 เมษายน 2551