ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  027182 ต้องการแนวทางด่วนมากค่ะข้าราชการ22 มีนาคม 2551

  คำถาม
  ต้องการแนวทางด่วนมากค่ะ

  เรียน ท่านมีชัยที่เคารพ

  ดิฉันเคยเข้ามาเรียนสอบถามท่านกรณีคำสังแต่งตั้ง ซี 5 จำนวน 2 ครั้ง เมื่อปีที่แล้ว กล่าวคือ ดิฉันบรรจุเข้ารับราชการซี 4 เมื่อ 3 เมย 2538  พอ 3 เมย 2540 ก็ทำประเมินเพื่อเข้ารับตำแหน่งซี 5 ต่อมาได้รับทุนรัฐบาลไปเรียนต่อโท-เอก ที่อเมริกา  ช่วงที่เรียนก็กลับเมืองไทยเมื่อปี 2542 และ 2544 ก็ได้มาตามเรื่องนี้ตลอด  แต่ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าเอกสารไม่ครบบ้าง  เอกสารอยู่ กพ บ้างจึงไม่แต่งตั้ง  แต่พอกลับมาปี 2547 กองหารเจ้าหน้าที่ (กจ)  ได้แต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งซี 5 เมื่อ  22 กค 2547  ต่อมาปี 2549 เจ้าหน้าที่คนเดิมได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่กองอื่นไม่ได้อยู่ใน กจ แล้ว ดิฉันได้ขอดูแฟ้มประวัติของดิฉัน ปรากฏว่าพบเอกสารเลขที่ 190/2540 ประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซี 5 โดยการปรับเงินฟอกให้แตะระดับเงินเดือนขั้นต่ำของ ซี 5 และมีการเซ็นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ และท่านเลขาธิการลงนาม ประกาศ เมื่อวันที่ 15 พค 2540 แต่มีลายมือของเจ้าหน้าที่ กจ เขียนลงในเศษกระดาษแนบไว้ว่า ระงับคำสั่งเนื่องจากเงินเดือนไม่ถึง  ซึ่งเงินเดือนดิฉันจะถึง 9040 บาท  เมื่อ 1 ตค 2540 แต่เมื่อดิฉันเรียนจบและกลับมารับใช้ราชการ วันที่ 22 กค 2547   กจ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งซี 5 เมื่อวันที่ 22 กค 2547  โดยไม่ย้อนหลังไปเมื่อปี 2540 ดิฉันจึงทำบันทึกเพื่อทบทวนคำสั่ง เมื่อ 31 ตค 2549 ซึ่งทางสำนักงานก็ได้ตั้งคณะทำงาน ประชุมสรุปและมีมติว่าดิฉันควรได้รับสิทธิ์ที่สูญเสียไป แต่ทาง กจ ก็บอกว่าไม่ได้เสียสิทธิ์อะไร จึงต้องทำหนังสือหารือกับ  กพ  และ  กพ ได้ตอบมาว่า ได้มีระเบียบ กพ ว่า กรณีข้าราชการลาศึกษาต่อ ถ้าจะมีการเลื่อนระดับต้อง ใหข้าราชการผู้นั้น กลับมาปฏิบัติงานเสียก่อน  ส่วนประเด็นเกี่ยวกับผู้มีอำนาจพิจารณา กรณีมีการเลื่อนระดับย้อนหลังนั้น สำนักงาน กพ เห็นว่า หากมีการพิจารณาให้เลื่อนระดับย้อนหลังแล้ว ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันมีอำนาจพิจารณา

  เอกสารอีกฉบับของ กพ เป็นบันทึกภายในของทางสำนักประเมิน จัดทำขึ้นเพื่อขอปรึกษากับสำนักกฎหมาย ในกรณีของดิฉัน เขียนไว้ว่า ".....ตามกรณีที่หารือไป ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันมีอำนาจในการพิจารณาให้เลื่อนระดับย้อนหลังได้"

  ดิฉันจึงขอเรียนถามท่านดังนี้

  1. เมื่อดิฉันเรียนจบและกลับเข้ามาปฏิบัติราชการเมื่อ วันที่ 22 กค 2547 ทาง กจ ควรแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งซี 5 เมื่อวันที่ 1 ตค 2540  ใช่หรือไม่

  2. ในกรณีนี้ ถ้าการแต่งตั้งย้อนหลังไปปี 2540 จะมีความยุ่งยากต่อกรมบัญชีกลางเป็นอย่างมาก และการจัดทำเอกสาร มีทางอื่นที่จะสามารถเยียวยาได้มั้ยค่ะ เช่น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซี 7 หรือ 8  ที่ว่างอยู่ค่ะ (ดิฉันทำประเมินและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซี 6 เมื่อวันที่ 29 มีค 2549)   ทั้งนี้

  เนื่องจากมีระเบียบ กพ ที่ นร 0708.4/ ว5  มาตรา 58 วรรคสอง 

  ข้อ 3.2 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป ให้เลื่อนได้ แม้ผู้นั้นจะได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 

  ข้อ 3.4 การเลื่อนผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับ 1ระดับ 2 ระดับ 3  หรือระดับ 4 ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้

  3.4.1  ได้รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยไดรับทุนรัฐบาลไทย ทุนรัฐบาลต่างประเทศ ทุนองค์การระหว่างประเทศ หรือทุนใดที่มอบให้แก่ส่วนราชการนั้น

  3. การที่ กจ ไม่ได้แต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่ง  ดิฉันซี 5 เมื่อวันที่ 1 ตค 2540  ทำให้ดิฉันเสียสิทธิ์ที่พึงจะได้รับใช่หรือไม่ค่ะ

  ดิฉันขออนุญาตเรียนถามท่านเป็นกรณีด่วน เนื่องจากจะนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาให้ท่านเลขาธิการซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะ  (กรรมการได้เชิญให้ดิฉันเข้าพบในวันที่ 25 มีค 2551 นี้ค่ะ

  ดิฉันกราบขอบพระคุณท่านที่กรุณาตอบข้อซักถามในเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะ

  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงช่วยคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นค่ะ

  ด้วยความเคารพยิ่ง

  081 9254301

   

  คำตอบ

  ปัญหาอย่างนี้ตอบให้ไม่ได้หรอก เพราะไม่มีกฎระเบียบที่ครบถ้วน ถ้ามีปัญหาอย่างไรควรสอบถาม ก.พ.


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 มีนาคม 2551