ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  027145 ปรับเพิ่มเงินเดือนเจ้าหน้าที่21 มีนาคม 2551

  คำถาม
  ปรับเพิ่มเงินเดือน

  เรียน  อาจารย์มีชัย

  ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่  5  มิถุนายน  2550  เห็นชอบให้ปรับค่าตอบแทนภาคราชการเท่ากันทุกตำแหน่งในอัตราร้อยละ  4  สำหรับข้าราชการ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2550  และหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1008.1/ว9  ลงวันที่  17  กันยายน  2550 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนก่อน  จึงปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ  4  ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

  กรณีลูกจ้างนอกงบประมาณของส่วนราชการที่มีรอบปีการจ้างเป็นปีปฏิทินคือมีการเลื่อนขั้นค่าจ้างทุกวันที่  1  มกราคม  ของทุกปี  การปรับเพิ่มค่าตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  ต้องปรับตั้งแต่เมื่อใด   

  1.  ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2550  โดยไม่ต้องคำนึงถึงหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1008.1/ว9  ลงวันที่  17  กันยายน  2550  หรือ 

  2.  ตั้งแต่  1  มกราคม  2551  เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1008.1/ว9  ลงวันที่  17  กันยายน  2550

  จึงขอเรียนถามอาจารย์ว่าแบบไหนถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย  และเพราะอะไร  (หลักการและเหตุผลตามกฎหมาย)

  คำตอบ

  เรียน เจ้าหน้าที่

   ไม่ทราบหรอก ต้องถามไปที่กรมบัญชีกลางหรือ ก.พ.


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 มีนาคม 2551