ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026785 พรบ.ตำรวจแห่งชาติฯนกแล1 มีนาคม 2551

  คำถาม
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติฯ

  ตามที่ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ฯ ม.3 วรรคสอง บัญญัติว่า "บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วใน พรบ.นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง พรบ.นี้ ให้ใช้ พรบ.นี้แทน

  ความใน ม.44 ได้บัญญัติตำแหน่ง พนักงานสอบสวนไว้ เช่น พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

  จนบัดนี้ยังไม่มีการนำตำแหน่งดังกล่าวมาใช้ ยังคงใช้ชื่อตำแหน่งพนักงานสอบสวนว่า พนักงานสอบสวน (สบ 1) (สบ 2) (สบ 3) และ (สบ 4) ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่ง รองสารวัตรถึงผู้กำกับการ

  การที่ผู้มีอำนาจไม่ยอมให้ใช้ชื่อตำแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน ม.44 จะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติในมาตรา 3 วรรคสองหรือไม่

  คำตอบ
  เห็นจะไม่เกี่ยวกันกับมาตรา ๓ แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมของผู้มีอำนาจในสำนักงานตำรวจ แทนที่จะใช้ชื่อตำแหน่งหลัก กลับใช้ชื่อตำแหน่งที่เทียบเท่าตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  1 มีนาคม 2551