ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026762 สำนักงานรัฐมนตรีของทุกกระทรวงมีฐานะเป็นอะไรนัน29 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  สำนักงานรัฐมนตรีของทุกกระทรวงมีฐานะเป็นอะไร

  เรียน ท่านมีชัย ฤชุพันธ์

          ขออนุญาตกราบเรียนถามว่า สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมีฐานะเป็นอะไร

          จากที่ดิฉันได้ศึกษาจาก พรบ. ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 หมวดที่ 2 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง มาตรา18 ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวงดังนี้

          1 สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

           2 สำนักงานปลัดกระทรวง

           3 กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้

           ให้ส่วนราชการตาม 2 และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม 3 มีฐานะเป็นกรม

  ต่อมา พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 17 ให้แก้ไขคำว่า "สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี" ใน พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ส. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคำว่า "สำนักงานรัฐมนตรี" ทุกแห่ง

          ขอความกรุณาท่านตอบหนูทาง e-mail nanjunc@yahoo.com ด้วยค่ะ

  คำตอบ

  ก็ยังมีฐานะเหมือนเดิมแหละ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 กุมภาพันธ์ 2551