ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026739 การปฏิบัติราชการแทนเสริม บัวทอง28 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  การปฏิบัติราชการแทน

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

        ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ในหมวด 5 การปฏิบัติราชการแทน   ในมาตรา 38 (13) ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นนอกจาก (1) ถึง(12) อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด...

       ขอเรียนถามอาจารย์ว่า  

      1.  ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ที่เกี่ยวกับมาตรานี้ มีอะไรบ้าง 

      2.  ในส่วนการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ของเจ้าหน้าที่ระดับล่างลงมา เป็นผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องทำการแทน เวลาลงชื่อในท้ายหนังสือราชการ จะใช้คำว่า "ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้ากลุ่มงาน" โดยอาศัย พรบ.นี้ตามมาตรา 38 (13) ได้หรือไม่อย่างไร

                               ขอขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานเป็นอย่างสูง

  เสริม  บัวทอง 

   

  คำตอบ
  เคยถามมาแล้ว และก็ตอบไปแล้ว
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 กุมภาพันธ์ 2551