ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026718 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการรัฐสภาข้าราชการรัฐสภาสามัญ27 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการรัฐสภา

  กราบเรียน ท่านอาจารย์ มีชัย ที่เคารพ

       ตามที่กระผมซึ่งเป็นข้าราชการัฐสภาสามัญชั้นผู้น้อย ได้เคยกราบเรียนท่านอาจารย์ต่อกรณี พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาสามัญ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 โดยให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) มีอำนาจตามมาตรา 13(7) กำหนดเรื่อง เงินค่าตอบแทนพิเศษได้นั้น ซึ่งท่านอาจารย์ได้กรุณาตอบแล้วว่า ก.ร.ต้องพิจารณา พ.ร.บ. ก่อน ดังแจ้งแล้วนั้น ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ ดังนี้

       ข้อ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ก.ร. ได้รับทราบถึงอำนาจแล้ว แต่ความหวังเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการชั้นผู้น้อยที่จะช่วยบรรเท่าความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพในปัจจุบันยังไม่คืบหน้า ประกอบกับขณะนี้ประธานรัฐสภาคนปัจจุบันต้องเจออุบัติเหตุทางการเมืองอีก ท่านอาจารย์เองวาระการดำรงตำแหน่งก็กระชั้นชิดดเข้ามาทุกที ดังนั้น ก.ร. จะมีมาตราการดำเนินการเรื่องค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยอย่างไร  เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ภายในระยะเวลาที่ท่านอาจารย์ดำรงตำแหน่ง หรืออย่างช้าควรจะมีผลบังคับใช้ช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เมษายน-กันยายน 2551)

       ข้อ 2 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2547 (สมัยท่านประธานอุทัย พิมพ์ใจชน ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา) จะนำมาใช้บังคับได้หรือไม่ และถ้าไม่ได้จะดำเนินการแก้ไขวิธีใดให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ฉบับปัจจุบันให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป

       ในโอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือผลักดันให้พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของข้าราชการชั้นผู้น้อยต่อไป

                                                          ข้าราชการัฐสภาสามัญ

  คำตอบ

  เรียน ข้าราชการรัฐสภาสามัญ

  1. คงทำให้ไม่ทันหรอก เพราะวันศุกร์นี้ก็จะทำหน้าที่เป็นวันสุดท้ายแล้ว

  2.  ก.ร.เขาคงคิดเองแหละว่าเขาจะจัดทำระเบียบอย่างไร

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 กุมภาพันธ์ 2551