ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026691 ข้าราชการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการของบริษัทเอกชนได้หรือไม่นายสงสัยจัง26 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  ข้าราชการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการของบริษัทเอกชนได้หรือไม่

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่นับถือ

         ข้าพเจ้าขอเรียนถามว่า กรณีข้าราชการยังรับราชการอยู่ในระดับซี 9 หรือซี 10 แต่ไปดำรงตำแหน่งเป็น

          1. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ของบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับทางราชการ จะเป็นความผิดตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 83 (6) หรือตามกฎหมายอื่นใด หรือไม่ เพราเหตุใด

          2. หากเป็นกรรมการ ของบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับราชการ จะเป็นความผิดตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 83 (6) หรือกฎหมายอื่นใด หรือไม่ เพราะเหตุใด

                                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้คำอธิบายด้วย

                                  ขอแสดงความนับถือ

                                          นายสงสัยจัง

   

   

  คำตอบ

  เรียน นายสงสัยจัง

  1. อาจผิดตามกฎหมาย ปปช. มาตรา ๑๐๐ ด้วยก็ได้  เว้นแต่การไปเป็นผู้จัดการนั้นเป็นไปตามคำสั่งของทางราชการ

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 กุมภาพันธ์ 2551