ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026355 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการฝ่ายรัฐสภาสามัญข้าราชการฝ่ายรัฐสภาสามัญ8 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการฝ่ายรัฐสภาสามัญ

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยฯ  ที่เคารพ

             กระผมเป็นข้าราชการฝ่ายรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามที่พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 29ก ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 โดยในเนื้อหาของพรบ.ฉบับดังกล่าว ได้เพิ่มความ(7) ของมาตรา 13 แห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ความว่า

             "(7) กำหนดเรื่องการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์อื่น เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่น แก่ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา"

          ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ นั้น กระผมใคร่ขอทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

          (1) บัญชีค่าตอบแทนพิเศษจะต้องนำเสนอก.ร.พิจารณาหรือไม่

          (2) ก.ร.จะพิจารณาบัญชีค่าตอบแทนพิเศษที่ท่านประธานอุทัย พิมพ์ใจชนได้เคยดำเนินการไว้หรือไม่ (ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2547)

          (3) ก.ร.จะใช้เวลาพิจารณาบัญชีค่าตอบแทนพิเศษเป็นเวลานานเพียงใด

          (4) หากฝ่ายเลขานุการก.ร.ไม่นำเสนอบัญชีค่าตอบแทนพิเศษต่อก.ร. คณะกรรมการก.ร.จะสามารถหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้หรือไม่

          (5) ท่านอาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฝ่ายรัฐสภาอย่างไร

          ขณะนี้ข้าราชการรัฐสภารอความหวังจากค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับดัชนีค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอดีตประธานรัฐสภา

                                                           ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาสามัญ

   

  คำตอบ

  เรียน ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาสามัญ

      เรื่องที่ว่านั้นจะต้องเสนอ กร.พิจารณาก่อน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 กุมภาพันธ์ 2551