ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026311 ระเบียบ นรarayatam6 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  ระเบียบ นร

  อาจารย์ครับ  ด้วยความเคารพและติตามอาจารย์ผลงานมาตลอด  และทราบว่าอาจารย์เคยทำหน้าที่ในที่ประชุม  คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ  ตามระเบียบ  นร.  ผมมีปัญหาว่า

  ตามข้องบังคับ  กห. ว่าด้วยเหตุฉุกเฉิน พศ  2529  ได้พิจารณาสิทธิ  ของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่   และ

  ระเบียบ  นร. ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ   ค่าทดแทน  และการช่วยเหลือ   เจ้าหน้าที่และประชาชน  ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย  พศ.2521  (ระเบียบ  บ.ท.ช.)  ซึ่งมีประกาศ  กำหนดว่า  "เมื่อมีผู้เข้าเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบ  ตามระเบียบ  ให้ดำเนินการยื่นคำขอรับบำเหน็จฯ  ตามแบบคำขอที่กำหนดไว้  ยกเว้นผู้เข้าเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบฯ  ในลักษณะเดียวกันจากทางราชการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคำสั่งอื่นอยู่แล้ว  ให้ดำเนินการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคำสั่งนั้นๆ"  

  ผมเข้าใจว่า  ข้าราชการทหารที่จะยื่นคำขอ  ตาม  ระเบียบ  นร.  ถ้าหากผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์  ตามข้องบังคับ  กห.  และตาม  ระเบียบ  นร.  แต่มายื่นขอรับสิทธิตามระเบียบ  นร.  ไม่อาจจะยื่นขอรับสิทธิได้  เนื่องจากระเบียบ  นร  เป็นระเบียบกลางที่ให้สิทธิกับผู้ที่ไม่มีระเบียบรองรับ  และให้ทหารผู้นั้นไปยื่นขอรับสิทธิกับ  ระเบียบ  กห.

  อาจารย์คิดว่าผมตีความอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ

  แต่หากต่อมาเมื่อ  ปี  2550  มติ  ครม.  ว่าให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้รับสิทธิ  ตามระเบียบ  บทช. ตามที่  กอรมน.  เสนอ  อาจารย์คิดว่าสามารถเสนอตาม  ระเบีย  บทช. ได้หรือไม่  เพราะเหตุใด 

  คำตอบ
  ผมไม่เคยเข้าประชุมอะไรอย่างที่ว่ามาหรอกครับ และก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบดังกล่าวด้วย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 กุมภาพันธ์ 2551