ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  024219 รายรับของส่วนราชการจูมง24 ตุลาคม 2550

  คำถาม
  รายรับของส่วนราชการ

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพ

       ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบคำถามให้กระผมด้วยครับ กระผมมีคำถามดั้งนี้

           ข้อ  1.ส่วนราชการส่วนกลางสามารถมอบหมายภารกิจในหน้าที่ให้กับเอกชนเป็นผู้ทำแทนได้หรือไม่ เช่น กรม ก. มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับอุทยาน ป่าไม้ กรม ก.จะมอบหมายให้กับเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมชมอุทยานได้หรือไม่ หากดำเนินการได้เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้จะต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือไม่

             ข้อ  2. กรณีตามข้อ 1.หากเป็นส่วนราชการส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เช่น เทศบาล ข. จะมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าจอดรถแทนได้หรือไม่ หากดำเนินการได้เงินท่จัดเก็บได้ระต้องส่งใคร

                                             ขอบคุณครับ 

  คำตอบ

  เรียน จูม่ง

  1. ไปมอบให้คนอื่นทำหน้าที่แทนไม่ได้ แต่จ้างเขามาทำได้ เมื่อเก็บได้แล้วก็ต้องตกเป็นของหน่วยงานและนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ส่วนค่าจ้างที่จ้างเขาจัดเก็บก็ต้องตั้งงบประมาณมาจ่าย เว้นแต่จะตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น

  2. ทำนองเดียวกับข้อ 1 เว้นแต่จะมีข้อบัญญัติกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 ตุลาคม 2550