ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  024126 การแต่งตั้งคณะกรรมการชั้นผู้น้อย18 ตุลาคม 2550

  คำถาม
  การแต่งตั้งคณะกรรมการ

  เรียน  อาจารย์มีชัย

  ขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

  1. คณะกรรมการข้าราชการ (ก...) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล  โดยมีผู้แทนของ ก.... (นายดำ)  ร่วมเป็นกรรมการด้วย  ระหว่างนั้น นายดำ ซึ่งเป็นผู้แทนของ ก....หมดวาระการเป็นกรรมการใน ก....  จึงทำให้ นายดำ  พ้นจากการเป็นกรรมการประเมินฯ ด้วย   ขอเรียนถามว่า  ระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนของ ก...  คณะกรรมการประเมินฯจะสามารถประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ได้หรือไม่คะ  (หลักเกณฑ์กำหนดให้ต้องมีผู้แทนของ ก. ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ)

  2. ต่อมา  นายดำ ได้รับเลือกเป็น ก... อีก  ขอเรียนถามว่า  จะต้องเสนอให้ ก...แต่งตั้ง นายดำ เป็นกรรมการประเมินฯอีกครั้งหรือไม่  หากไม่ต้อง  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระหว่างที่นายดำพ้นวาระไป  จะมีผลใช้ได้หรือไม่คะ

  กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

  คำตอบ

  เรียน ชั้นผู้น้อย

  1. เมื่อคณะกรรมการขาดองค์ประกอบ ก็ประชุมต่อไม่ได้

  2.  ถ้านาย ดำ.ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประเมินเพราะเป็นกรรมการ ใน ก. เมื่อพ้นจากตำแหน่ง ก็ย่อมพ้นไปจากกรรมการประเมินด้วย  เมื่อได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ หาก ก.ประสงค์จะตั้งนายดำอีก ก็ต้องตั้งเข้าไปใหม่

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 ตุลาคม 2550