ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  023641 ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นผู้น้อย19 กันยายน 2550

  คำถาม
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  เรียน  อาจารย์มีชัยค่ะ

  กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กร(ก.ต่างๆ) เพิ่งพ้นวาระไป  ซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการด้วย (ก.แต่งตั้ง)  หากมีการประชุมคณะอนุกรรมการ ท่านยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือไม่     หรือต้องพ้นวาระไปตามวาระของการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก. คะ  (ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการ)

  ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

  คำตอบ

  เรียน ชั้นผู้น้อย

  ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นได้รับแต่งตั้งในฐานะที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ย่อมต้องพ้นจากตำแหน่งอนุกรรมการนั้นด้วย แต่ถ้าแต่งตั้งในฐานะ นาย ก. นาย ข. (การตั้งโดยระบุชื่อ) การพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ไม่มีผลกระทบถึงการเป็นอนุกรรมการ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 กันยายน 2550