ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022835 รบกวนถามข้อสงสัย กรณีการปฏิบัติหน้าที่แทนสถาพร3 สิงหาคม 2550

  คำถาม
  รบกวนถามข้อสงสัย กรณีการปฏิบัติหน้าที่แทน

  รบกวนเรียนถามท่านอาจารย์มีชัย

  ข้อเท็จจริง

  กรณีพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งผู้อำนวยการของรัฐวิสาหกิจ ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการในลักษณะประจำ/ลาออก เป็นเหตุให้ตำแหน่งดังกล่าวไม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา รองผู้อำนวยการคนที่ 1 จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งผู้อำนวยการ ต่อมารองผู้อำนวยการคนที่ 1 ถูกสอบสวนทางวินัยเป็นเหตุให้มีมติของคณะกรรมการบริหารไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับงานบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น (แต่ไม่ได้ถอดถอนจากตำแหน่ง) ส่วนรองผู้อำนวยการคนที่ 2 มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการในลักษณะประจำ 

  ประเด็นคำถาม 

  กรณีการให้ไปช่วยราชการในลักษณะประจำตามข้อเท็จจริงดังกล่าว จะหมายความถึง เป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ เหตุเพราะการช่วยราชการเป็นกรณีที่ทางราชการมีความจำเป็นที่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งช่วยงานเพื่อประโยชน์แก่ราชการเป็นครั้งคราว หากกรณีที่สิ้นสุดความจำเป็นในการช่วยราชการ หรือหน่วยงานเดิมมีความจำเป็นที่จะให้บุคคลนั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมก็ชอบที่จะเสนอไปยังส่วนราชการเพื่อขอให้กลับมาทำงานตามเดิมได้ กรณีไปช่วยราชการในลักษณะประจำนี้จะถือได้หรือไม่ว่า ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะตามความเป็นจริงแล้วตัวบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวยังคงอยู่ในตำแหน่งและสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เสมอ แต่อยู่ระหว่างการช่วยราชการเพียงเท่านั้น

  ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์มีชัยถึงความหมายของคำว่า "ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้" ว่ามีความหมายครอบคลุมถึงกรณีใดบ้าง และตามความเข้าใจของผมนี้ถูกหรือผิดประการใด และขอความกรุณาอาจารย์ แนะนำเอกสารหรือตำราที่จะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยครับ

  ขอขอบพระคุณอาจารย์ครับ

  คำตอบ

  หมายถึงกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ไปนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล ไปต่างประเทศ หรือไปเข้าหลักสูตรอบรมทั้งวัน หรือถูกสั่งให้ไปประจำทำงานที่อื่น  ในระหว่างนั้นก็ต้องให้คนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน หรือรักษาการแทน สุดแต่ยังอยู่ในตำแหน่งหรือไม่ เมื่อหมดเหตุที่ "ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้" แล้ว ก็ค่อยกลับมาทำงานของตนต่อไป

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  3 สิงหาคม 2550