ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022449 การแต่งตั้ง อ.3 เชิงประจักษ์ย้อนหลังสามี4 กรกฎาคม 2550

  คำถาม
  การแต่งตั้ง อ.3 เชิงประจักษ์ย้อนหลัง

  สวัสดีครับท่านอาจารย์ กระผมมีปัญหาข้อกฎหมาย ขอถามอาจารย์ดังนี้ครับ

  ภรรยาผมเป็นครูทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง(อ.3เกณฑ์เชิงประจักษ์) มีการประเมินโดยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ชุดที่ 1และ 2 ประเมินที่โรงเรียน จำนวน 2 ภาคเรียนในปีการศึกษา 2546 และส่งผลงานให้เขตพื้นที่การศึกษา (เพื่อส่งให้คณะกรรมการชุดที่ 3ตรวจ) เสร็จสิ้นในเดือน เม.ย 2547 (ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ กำหนด) จากนั้นก็มีการตรวจผลงานทางวิชาการของครูทั่วประเทศมาโดยตลอด เมื่อต้นปี 2550 ภรรยาผมเสียชีวิต และเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2550 ภรรยาผมได้รับการอนุมัติจาก ก.ค.ศ. ให้ดำรงตำแหน่ง อ.3 เชิงประจักษ์  

  http://www.moe.go.th/webtcs/KM1/HKM1.html  สอบถามไปยังเขตพื้นที่ได้รับคำตอบว่า เมื่อบุคคลตายย่อมไม่มีสภาพบุคคล ไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 เกณฑ์เชิงประจักษ์ได้   เมื่อผมทราบผมมาดูหนังสือคู่มือ(หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3) ในคู่มือระบุว่า "กรณีที่มีการอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม ม.42 ออกคำสั่งปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยให้มีผล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ของปีการศึกษาถัดไป (1 พ.ค. 2547) และส่งคำสั่งดังกล่าวให้ ก.ค.ศ. ภายใน 7วัน นับแต่วันออกคำสั่ง" ผมขอถามอาจารย์ดังนี้ครับ

  ภรรยาผมจะได้รับการแต่งตั้งย้อนหลังหรือไม่ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

   

  คำตอบ

  เมื่อ ก.ค.ศ.อนุมัติโดยอนุมัติให้แต่งตั้งย้อนหลัง ภรรยาของคุณก็ต้องมีสิทธิได้รับการปรับตำแหน่งจนถึงวันที่เสียชีวิต เพราะเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิต

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  4 กรกฎาคม 2550