ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022334 การยกเลิกสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอาจารย์หัวเมือง25 มิถุนายน 2550

  คำถาม
  การยกเลิกสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

  เรียน อาจารย์มีชัย

  ดิฉันรับราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี 2526 ต่อมาในปี 2537 ดิฉันย้ายมารับราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนี่ง (ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ซี6) และดิฉันได้ใช้สิทธินำหลักฐานค่าผ่อนชำระเงินกู้จากธนาคาร เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการตลอดมา คั้งแต่ปี 2538 แต่ปัจจุบัน (ดำรงตำแหน่ง ซี8) ทางฝ่ายบริหารได้แจ้งถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงการคลังลงวันที่ 29 มกราคม 2550 ถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทาทงราชการ พ.ศ. 2550 ว่า ดิฉันไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอีกต่อไป ดิฉันจึงสงสัยว่าดิฉันยังมีสิทธิ์นำค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อไปหรือไม่ เนื่องจากดิฉันได้ใช้สิทธินำหลักฐานค่าผ่อนชำระเงินกู้จากธนาคาร เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการตั้งแต่ยังดำรงตำแหน่ง ซี 6 และในข้อ 3 (3) ระบุว่าหากข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านและนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้าน มาเบิกค่าเช่าบ้าน ....ผู้มีอำนาจจัดที่พักไม่ต้องจัดข้าราชการผู้นั้นเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ และดิฉันเห็นว่าในช่วงเวลาหนึ่งทางส่วนราชการต้นสังกัดดิฉันก็ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านไปกู้เพื่อการเคหะเพื่อจะได้จัดสรรที่พักซึ่งมีอยู่จำกัดให้แก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เบิก แต่มาบัดนี้เมื่อเป็นหนี้ธนาคารแล้วก็มาแจ้งว่าดิฉันไม่มีสิทธิ์เบิกต่อไป ดิฉันควรจะปฏิบัติอย่างไรคะ

  คำตอบ

  เรียน อาจารย์หัวเมือง

      ลองสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อหาคำตอบให้ชัดเจนก่อน  หากรู้สึกว่าเป็นการไม่ชอบ ก็ลองฟ้องศาลปกครองดู

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 มิถุนายน 2550