ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049406 การอ้างกฎหมายสุชาดา17 กรกฎาคม 2556

  คำถาม
  การอ้างกฎหมาย

  เรียนอาจารย์มีชัย

   

  หากมหาวิทยาลัยต้องการจะเขียนกฎระเบียบให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แต่ในมาตราที่อ้างถึงนั้น มิได้มีการแก้ไขแต่อย่างใด การเขียนจะอยู่ในรูปแบบใด ระหว่าง

  1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) แห่ง  พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 หรือ

  2.  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) แห่ง  พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

  (ตามตัวอย่าง มาตรา 43 (1) มิได้มีการแก้ไขแต่อย่างใดค่ะ)

   

  ขอบคุณค่ะ

  สุชาดา

  คำตอบ
  ถ้ามาตราที่จะอ้าง ไม่ได้ถูกแก้ไข ก็ใช้แบบที่ ๑  อนึ่ง ในกรณีที่อ้างมาตราที่มีการแก้ไข การอ้างถึงจะต้องอ้างดังต่อไปนี้ มาตรา 43 (1) แห่ง  พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย  พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  17 กรกฎาคม 2556