ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049251 เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการธิติ รักชาติ6 มิถุนายน 2556

  คำถาม
  เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  เรียน  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้อนุมัติ ระเบียบว่าด้วยเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพตัวชี้วัดคุณภาพและการพัฒนาบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ความทราบแล้วนั้น กระผมรองศาสตราจารย์ธิติ รักชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเมื่อ พฤษภาคม 2555 และรองศาสตราจารย์ปราณี สุรสิทธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเมื่อ มีนาคม 2555 (ต่อมาเกษียณอายุราชการพร้อมกันเมื่อ ตุลาคม 2555 ) ได้ยื่นเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลตามระเบียบดังกล่าว เมื่อ เมษายน 2556 และต่อมาเมื่อ พฤษภาคม 2556 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่นิติกรและการเงินของมหาวิทยาลัยว่า กรณีของกระผมและรศ.ปราณี สุรสิทธิ์ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  เนื่องจากทั้งสองรายได้เกษียณอายุราชการแล้ว จึงขอเรียนถามท่านว่ากระผมและรศ.ปราณี  สุรสิทธิ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลตามระเบียบดังกล่าวนี้หรือไม่ และถ้ามีสิทธิ์ควรดำเนินการอย่าไรต่อไป

   

                                                                                                                                               ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                   ธิติ  รักชาติ

                                                               6 มิถุนายน 2556

  คำตอบ

  กรุณาติดต่อสอบถามจากอาจารย์จุไรก็แล้วกัน ตอนตอบคำถามนี้ไม่มีตัวข้อบังคับให้ตรวจสอบ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 มิถุนายน 2556