ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048448 อำนาจของสภากับมหาวิทยาลัยในกรณีการออกกฎเกณฑ์ต่างๆเอกชัย15 ธันวาคม 2555

  คำถาม
  อำนาจของสภากับมหาวิทยาลัยในกรณีการออกกฎเกณฑ์ต่างๆ

  เรียน อาจารย์มีชัย (ขอถามใหม่นะครับ)

              ตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2546

  มาตรา ๓๔ สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไป

  ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

  () ......................

  () ออกข้อกำ หนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการดำ เนินงานใน

  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

  1. ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีความแตกต่างกันอย่างไรและใช้หลักอะไรในการกำหนดเรื่องนั้นๆว่าจะออกเป็นอะไร

  2. คงต้องดูเนื้อหาเป็นเรื่องๆใช่ไหมครับไม่ใช่เล่นกับถ้อยคำ เพราะมิฉะนั้นมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจลักไก่ เอาเรื่องที่ควรออกเป็นข้อบังคับ กลับไปออกเป็นเพียงหลักเณฑ์เพื่อไม่ให้ต้องเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย

  3. ถ้าระเบียบการพัสดุของมหาวิทยาลัย กำหนดให้การจัดซื้อเกิน 2 ล้านบาทให้ สภาฯเป็นผู้มีอำนาจจัดซื้อ สภาเลยลงมาเล่นเอง ด้วยการออกคำสั่งสภา ตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น จัดซื้อ และตรวจรับ ...การกระทำดังกล่าวแม้ถูกตามระเบียบแต่ไม่น่าจะถูกตามหลักการของการเป็นองค์กรกำกับดูแล ของสภาฯนะครับ ประการสำคัญเป็นการก้าวล่วงการบริหารงานของมหาวิทยาลัยหรือไม่  อาจารย์เห็นว่าอย่างไรครับ

                        เอกชัย

  คำตอบ

  1. ข้อบังคับ คือกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม ส่วนระเบียบ เป็นเรื่องของการวางแนวทางปฏิบัติที่ปลีกย่อยลงไป ส่วนหลักเกณฑ์ก็คือสิ่งที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะอยู่ในข้อบังคับหรือระเบียบก็ได้

  2. ขึ้นอยู่กับว่าอำนาจในเรื่องนั้นเป็นของใคร ถ้าออกกฎเกณฑ์ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ก็ต้องให้คนนั้นเป็นคนออก ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ไม่ได้ทำให้ผลเปลี่ยนแปลงไป

  3. ไม่มีความเห็น


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 ธันวาคม 2555