ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048337 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธณัฐ27 พฤศจิกายน 2555

  คำถาม
  ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

  ความเป็นมา

  1. ค.ร.ม. เมื่อปี 2547 กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง โดยตำแหน่งระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ให้ได้รับในอัตรา 31,800 บาท

  2. ข้าราชการที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ หมายถึง ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (บทนิยามบอกว่า ข้าราชการ หมายความรวมถึงลูกจ้างของส่วนราชการด้วย)

  3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นตำแหน่งระดับอธิบดี จึงได้สิทธิในประเด็นนี้เช่นเดียวกัน ตามข้อ 2

  4. ในปัจจุบันมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่ได้เป็นข้าราชการ แม้แต่ผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการตามกฎหมาย ก.พ.อ. ก็เป็นผู้บริหารไม่ได้ ดังนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วไม่ใช่
  ข้าราชการอย่างแน่นอน (อาจจะเป็นข้าราชการบำนาญ)

  คำถาม คือ 

  (1) ผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี
  มีสิทธิเลือกเบิกค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งในอัตรา 31,800 บาท หรือไม่

  (2) กรณีถ้าอธิการบดีไม่ใช่ข้าราชการแล้วทำให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ไม่ได้  แล้วถ้ามีการทำสัญญาจ้างให้อธิการบดีเป็นลูกจ้าง(ชั่วคราว) ของมหาวิทยาลัย
  เป็นระยะเวลา 4 ปี ตามวาระอธิการบดี ถือว่าเป็น "ลูกจ้างของส่วนราชการ" จะทำให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งได้หรือไม่

  (3) กรณีถ้าอธิการบดีไม่ใช่ข้าราชการแล้วทำให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ไม่ได้ และทำตามข้อ (2) ก็ไม่ได้  หมายความว่ามหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการระดับกรม จะต้องจัดหารถประจำตำแหน่งให้อธิการบดี ใช่หรือไม่ (จะโดยการซื้อหรือการเช่า ก็แล้วแต่) ทั้งนี้เพราะเจ้าตัวไม่มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งได้

  คำตอบ
  ตอบไม่ได้ เพราะไม่เคยเห็นมติ ครม.ที่ว่ามา เลยไม่รู้ว่ากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้อย่างไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 พฤศจิกายน 2555