ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048162 อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเอกชัย21 ตุลาคม 2555

  คำถาม
  อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
  เรียน อาจารย์มีชัย
       เท่าที่ผมตรวจสอบในเบื้องต้น อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย(รัฐ) 
  ก็เขียนไว้ไม่ค่อยต่างจาก มหาวิทยาลัยเอกชนเท่าไหร่  ตาม พระราชบัญญัติสถาบัน
  อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ม. 34 และโดยเฉพาะข้อที่ผมสงสัย คือ 
  ม. 34 (๒๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
  มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ.......
      ดังนี้หากมีกรณีที่มหาวิทยาลัยเอกชนต้องจัดซื้อที่ดินหรือมีคนมาติดต่อขอเช่าที่ดินของมหาวิทยาลัยเอกชน
  แล้วอธิการบดีแจ้งสภา สภาเลยมีมติ(ของสภา)ตั้งคณะกรรมการดำเนินติดต่อและประสานงานทั้งหมด
  เอง จนกระทั้งลงนามในสัญญาโดยอธิการบดี ถามว่า
  1. สภาทำเกินอำนาจหน้าที่ของตนหรือไม่
  2. กรณีเช่นนี้ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการในขั้นต้นให้แล้วเสร็จ แล้วจึงไปขออุมัติสภาใช่หรือไม่
  3. หากเป็นกรณีเช่นนี้ ผลของทำการนิติกรรมโดยการดำเนินการของสภาแทนมหาวิทยาลัย จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร
            เอกชัย
  คำตอบ
  1. อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย  เมื่ออธิการบดีลงนามในสัญญากับคนอื่น สัญญานั้นก็ใช้ได้ ส่วนก่อนจะลงนามในสัญญาอธิการบดีไปปรึกษาหารือกับใคร หรือมอบหมายให้ใครช่วยพิจารณาก็เป็นเรื่องของอธิการบดี
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 ตุลาคม 2555