ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048088 สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจเฉพาะของตนให้อธิการบดีได้หรือไม่เอกชัย11 ตุลาคม 2555

  คำถาม
  สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจเฉพาะของตนให้อธิการบดีได้หรือไม่
  เรียน อาจารย์มีชัย

  หากจะมีการออกข้อบังคับเรื่องกิจกรรมนักศึกษา (ใช้สำหรับกิจกรรมของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  พ.ศ. ๒๕๔๖
  มาตรา ๓๔ สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
  ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
  (๑) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  (๒) ออกข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานใน
  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  (๓)..................................

  กำหนดให้เป็นอำนาจเฉพาะของสภามหาวิทยาลัย ตาม (2) ถามว่า
  1. สภามหาวิทยาลัยจะมีมติมอบอำนาจให้อธิการไปออกคำสั่งมหาวิทยาลัยให้ใช้ข้อบังคับดังกล่าว ได้หรือไม่ (ก่อนมีมติของสภายังไม่มีข้อบังคับเลย แต่ให้อธิการบดีมายกร่างเอง)
  2. ต่อมาอธิการบดีจะออกคำสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยตามข้อ 1 ได้เองหรือไม่ หรือต้องขอมติสภาก่อน


                           เอกชัย
  คำตอบ

  1. อำนาจนั้นเป็นของสภามหาวิทยาลัย ๆ จะมอบอำนาจให้คนอื่นไม่ได้  แต่อาจมอบให้ไปออกรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อบังคับของสภาฯได้

  2. ถ้าเป็นคำสั่งของอธิการ ๆ ก็ย่อมยกเลิกได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 ตุลาคม 2555