ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048016 ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน จำนวน 3 คนพนักงานวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์2 ตุลาคม 2555

  คำถาม
  ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน จำนวน 3 คน

  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัย 

              ดิฉันเป็นพนักงานประจำวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จำนวน 3 คน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการพิจารณาขึ้นเงินเดือนรอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยที่พนักงานทั้ง 3 คน ไม่เคยขาด ลา มาสาย เกินกำหนดตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่ได้กระทำความผิด หรือถูกลงโทษทางวินัย และได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความขยันหมั่นเพียร แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้น แต่มีแม่บ้าน จำนวน 1 คน ในช่วงระยะเวลาการประเมิน ได้ขาด ลา มาสาย และหลบเลี่ยงหนีงาน เกินกำหนดตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีการลาป่วย และลากิจ จำนวน 10 วัน ขาดงาน จำนวน 4 วัน รวมเป็นจำนวนวันขาด ลา 14 วัน และคนงาน 1 คน มีการลาป่วย และลากิจ จำนวน 7 วัน ขาดงาน จำนวน 4.5 วัน รวมเป็นจำนวนวันขาด ลา 11.5 วัน กลับได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้น และมีเจ้าหน้าที่1 คน ที่เพิ่งโอนย้ายมาจากศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 โดยเดินทางกลับภูมิลำเนาทุกวันศุกร์ก่อนเวลาเลิกงานเป็นประจำ แต่ได้รับการประเมินผลงานดีเด่น แต่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้ปฏิบัติหน้าที่งานด้านธุรการ งานด้านการเงิน และงานด้านพัสดุ กลับไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน โดยไม่ได้มีความผิด ทั้งที่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานแค่เพียงจำนวน 2 คน และพนักงานทุกคนได้รับทราบจากผู้บังคับบัญชาว่า ถ้าไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนติดต่อกัน 2 ครั้ง มหาวิทยาลัยสามารถเลิกจ้างได้ทันที

                  ผู้ที่ได้รับการขึ้นเงินเดือนโดยมีความผิด ได้พูดเยาะเย้ยผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนว่า ให้มันรู้ซะบ้างใครเป็นใคร เรามันเด็ก ผอ. ทำอะไรก็ไม่ผิดอยู่แล้ว แค่นั่งเอาใจ ผอ. ไม่ต้องทำงานก็ได้เงินเดือนขึ้น ทำให้เกิดการแตกแยกขึ้น ทั้งที่วิทยาลัยชัยบาดาลก็มี พนักงานรวมกันเพียง 8 คน แต่กลับไม่ได้มีความสามัคคีกัน อยู่กันด้วยความหวาดระแวง ว่าจะโดนกลั่นแกล้งโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงขอกราบเรียนคำถามท่านอาจารย์มีชัย ดังนี้

               1. พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการทบทวนการพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้ใหม่ได้หรือไม่

                  2. การไม่ขึ้นเงินเดือนให้ติดต่อกัน 2 ครั้ง โดยไม่มีความผิด จะถูกพิจารณาปลดออกตามที่ ผอ. ได้แจ้งไว้หรือไม่

                   3. อาจารย์เกษียณที่ถูกจ้างให้มาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ใช้อำนาจโดยไม่มีหลักธรรมาภิบาลในการปกครองเช่นนี้  ทำให้เกิดความแตกแยกแบ่งพรรค แบ่งพวกเช่นนี้ มหาวิทยาลัยควรทำอย่างไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา

                  4. การที่ผู้บังคับบัญชาจงใจฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในเรื่องของเวลาการปฏิบัติงาน เป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่

                                                                                                                                                                      

  ก                                                            กราบขอบพระคุณค่ะ

                                                   พนักงานวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

  คำตอบ
  มีอะไรก็ร้องทุกข์ไปยังอธิการบดีได้ แต่เวลาเขียนคำร้องทุกข์ไม่ควรเขียนด้วยอารมณ์ หรือในลักษณะกระแนะกระแหน เพราะจะเป็นภัยแก่ตัวเอง
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 ตุลาคม 2555