ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047272 ข้อบัคับของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกันพนักงานมหาวิทยาลัย22 มิถุนายน 2555

  คำถาม
  ข้อบัคับของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกัน


  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

   ด้วยข้าพเจ้า (พนักงานมหาวิทยาลัย) มีความประสงค์ขอตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งข้าพเจ้าจบปริญญาเอก เป็นอาจารย์และมีภาระการสอนมาแล้ว ๒ ปี ๖ เดือน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับหมวด ๒ ข้อ ๑๐ (๓) กล่าวคือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี แต่ข้อบังคับหมวด ๒ ข้อ ๑๒ ระบุว่าต้องมีภาระงานสอนย้อนหลังไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับหมวด ๒ ข้อ ๑๐ (๓) และตาม กพอ ระบุว่าผู้จบปริญญาเอกต้องดำรงตำแหน่งนั้นมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี แต่ไม่มีการระบุเรื่องภาระงานสอนคะ

       

                  จึงเรียนถามว่าข้าพเจ้าจะขอส่งขอตำแหน่งวิชาการได้หรือไม่ หรือ ต้องทำประการใดคะ

                        ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


  คำตอบ
  มหาวิทยาลัยมีตั้งเกือบร้อยแห่ง แต่ละแห่งก็มีข้อบังคับของตนเอง เมื่อไม่บอกว่าอยู่มหาวิทยาลัยอะไร ถ้าจะไปค้นให้ก็ไม่รู้จะไปค้นที่ไหน  เอาเป็นว่า ลองอ่านข้อบังคับให้ตลอด ดูว่าเขามีข้อยกเว้นไว้ที่ไหนบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อยกเว้น ก็ลองทำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ออกข้อบังคับ เผื่อเขาจะแก้ไขให้ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 มิถุนายน 2555