ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047216 คำสั่งถอดถอนและสอบสวนวินัยอาจารย์อาวุโส16 มิถุนายน 2555

  คำถาม
  คำสั่งถอดถอนและสอบสวนวินัย

  กราบเรียน ท่านอาจารย์ มีชัย ฤชุพันธ์ ที่เคารพ

  ก่อนอื่นกระผมขอชื่นชมท่านอาจารย์ที่เป็นเสาหลักทางด้านกฏหมายของเมืองไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะการไขข้อข้องใจด้านข้อกฏหมายให้กับผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เป็นการให้ความรู้เป็นวิทยาทาน ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้ท่านอาจารย์เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานตลอดเวลาครับ 

  กระผมขอเรียงลำดับเรื่องราวรายละเอียดเป็นข้อๆไม่ให้ตกหล่นดังนี้

  1.พรบ.มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มาตราที่ 1. ระบุอำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยไว้วรรคหนึ่งว่าพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี และในอีกมาตรา 2. ระบุว่า อธิการบดีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย 2. ลาออก 3. สภาฯให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่อง........หรือหย่อนความสามารถ....

  2. ต่อมาสภาฯมีมติให้ถอดถอนนาย ก.ออกจากตำแหน่งอธิการบดี และมีคำสั่งถอดถอนอธิการบดี ลงนามโดยนายกสภาฯ โดยอาศัยอำนาจตามมาตราที่ 2(3)ข้างต้น ให้ถอดถอน นาย ก. ออกจากตำแหน่งอธิการบดีและให้มีผลทันทีในวันที่มีมติ และไม่มีการดำเนินการอะไรต่อจากนี้อีกเลย    อธิการบดีเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป้นธรรมในการถอดถอน ไม่มีโอกาสชี้แจงเหตุ จึงนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลปกครองในเวลาต่อมา และฟ้องคดีอาญากับสภาฯ ศาลมีคำสั่งรับฟ้อง

  3. ในเวลาเดียวกันสภาฯโดยนายกสภาแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง นายข. นายค. และนาย ง... (กรรมการสภาฯ) เป็นรักษาการณ์อธิการบดี ตามลำดับคนละ 180 วัน ตามที่ พรบ.กำหนด โดยไม่มีการสรรหาอธิการบดีคนใหม่  เรียงลำดับไปเรื่อยๆ  เพื่อรอจนกว่าจะหมดวาระ4ปีของนาย ก. อธิการบดีที่ถูกถอดถอน จึงจะเริ่มดำเนินการสรรหาใหม่

  4) ต่อมารักษาการณ์ นาย ข. ลงนามในคำสั่งสอบสวนวินัยร้ายแรง นาย ก. ในกรณีที่ปฏิบัติในขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอยู่  นาย ก. มีหนังสือคัดค้านว่าคำสั่งต้้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงไม่ชอบ เพราะตนยังเป็นอธิการบดี ยังไม่มีคำสั่งโปรดเกล้าฯถอดถอน หากต้องการสอบวินับร้ายแรง ต้องเป็นคำสั่งสอบอธิการบดีของผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่า  เวลาล่วงเลยเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีคำตอบรับคัดค้านหรือไม่จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนดำเนินต่อไปฝ่ายเดียว โดยที่นาย ก. ไม่ได้ไปชี้แจงให้การตามหนังสือเชิญ เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือตอบคำคัดค้าน กรรมการสอบสวนวินัยมีมติให้ไล่ออกจากราชการ และในเวลาต่อมา รักษาการณ์นายค. ลงนามในคำสั่งให้ไล่นาย ก. ออกจากราชการ พร้อมทั้งออกแถลงข่าวทางสื่อมวลชนแจงเหตุบกพร่องของนาย ก. ที่ต้องไล่ออกจากราชการพร้อมงดบำเหน็จบำนาญ.

  คำถาม

  1. คำสั่งถอดถอนของสภาฯ ที่ลงนามโดยนายกสภาฯ ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่

  2. เวลาล่วงเลยหนึ่งปีแล้ว ยังไม่มีการโปรดเกล้าฯถอดถอน   นาย ก. ยังคงเป็นอธิการบดีอยู๋ตามกฏหมาย หรือไม่ 

  3. พรบ. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547 มาตรา 49 วรรค4 ระบุว่า กรณี อธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย คำว่าผู้บังคับบัญชาตามมาตรานี้ให้หมายถึงผู้บังคับบัญชาตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ซึ่ง หมายถึง เลขาธิการ สกอ.)  คำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ซึ่งลงนามโดย รักษาการณ์อธิการบดี ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่

  4. นาย ก. มีหนังสือคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบฯ แต่ไม่ได้รับหนังสือชี้แจงตอบรับคำคัดค้านหรือไม่ประการใด  เมื่อเลยสิบห้าวัน ให้ถือว่าหน่วยงานรับคำคัดค้านของผู้ถูกกล่าวหาว่าถูกต้อง ดังนั้นกรรมการสอบสวนฯ ชุดนี้จึงไม่ชอบด้วยกฏหมาย แลที่มีมติให้ไล่ออก จึงไม่มีผลทางกฏหมายใช่หรือไม่ การที่ รักษาการณ นายค. มีคำสั่งไล่ออกจากราชการ พร้อมทั้งเปิดการแถลงข่าวกับสื่อและเผยแพร่คำสั่งไล่ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ใช่หรือไม่ 

  ขอขอบพระคุณอย่างสูง กราบขออภัยที่ถามมาอย่างยืดยาว ขอความกรุณาท่านอาจารย์ ช่วยตอบให้ครบทุกประเด็นครับ ขอขอบพระคุณอีกครั้ง

  โดยความเคารพอย่างสูง

  อาจารย์อาวุโส

  คำตอบ

  1. เมื่อตามกฎหมายสภามีอำนาจถอดถอนอธิการบดีให้พ้นจากตำแหน่งได้ เมื่อสภามีมติแล้ว ก็ควรจะชอบแล้ว ไม่เข้าใจว่าสงสัยอะไร ส่วนสาเหตุที่สภาถอดถอนจะชอบหรือไม่คงตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงละเอียด

  2. การที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่ง ก็อาจเป็นได้ ๒ ทาง ทางหนึ่งคือ ยังไม่ได้นำความกราบบังคมทูล เพราะยังเป็นคดีคาราคาซังกันอยู่ หรืออีกทางหนึ่งดำเนินการไปแล้วแต่เรื่องยังไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง (ส่วนใหญ่มักจะติดอยู่ สกอ.)

  3-4 ตอบไม่ได้ เพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอ ให้ความเห็นไปอาจทำให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 มิถุนายน 2555