ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046561 สัญญาจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย27 มีนาคม 2555

  คำถาม
  สัญญาจ้างและค่าตอบแทน
  เรียน ท่านอาจารย์ มีชัย ฤชุพันธ์ ที่เคารพ
  ขออนุญาตเรียนถามข้อสงสัยดังนี้ครับ
  1. ผมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งทางภาคอีสานมา 4 ปีแล้ว เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผมได้ต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่(1ต.ค.54-30ก.ย.56)เห็นข้อความหนึ่งในสัญญาระบุว่า   "ข้อ 2 พนักงานตามสัญญานี้ขออุทิศเวลาทั้งหมด ให้แก่การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยXXX ตามสัญญานี้ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความรู้ความสามารถ"  และได้สอบถามทางนิติกร นิติกรระบุว่า คำว่าอุทิศเวลาทั้งหมด หมายถึงเวลาทั้งหมด 24 ช.ม.  ขอถามว่า มหาวิทยาลัยสามารถระบุข้อสัญญาแบบนี้ได้หรือไม่ครับ (ถือว่าสัญญาไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างหรือไม่ครับ)
  2. ตาม มติ กบบ. เห็นชอบให้นำเงินเดือน + สวัสดิการ = เงินเดือนใหม่
  ซึ่งเมื่อกำหนดแบบนี้ทำให้มีพนักงานหลายมีรายรับลดลง  ยกตัวอย่างเช่น
  เงินเดือนเดิม 9700 บาท สวัสดิการ 3180 บาท ค่าครองชีพ 1500 บาท 
  หักประกันสังคม 291 บาท รวมรับ 14089 บาท  
  แต่เมื่อ กำหนดเงินเดือนใหม่ทำให้มีเงินเดือนเป็น 9700+3180บาท หักประกันสังคม 387 บาท รวมรับ 12493 บาท (เงินฐาน 9700 เหมือนกัน แต่หักประกันสังคมเพิ่มขึ้น)
  ซึ่งเงินเดือนใหม่สูงกว่า 11700 ทำให้ไม่ได้รับค่าครองชีพ 1500 บาท 
  จะเห็นได้ว่า ทำให้รายรับลดลงเดือนละ 1596 บาท  ก็เกือบ ๆ  10%
  ขอถามว่าการกำหนดเงินเดือนแบบใหม่แล้วทำให้ลูกจ้างเสียผลประโยชน์แบบนี้ มหาวิทยาลัยสามารถกระทำได้หรือไม่ครับ และหากมหาวิทยาลัยทำไม่ถูกต้องพวกผมควรดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
                                       ขอบพระคุณท่านอาจารย์ มีชัย  เป็นอย่างสูงครับ
  คำตอบ

  1. คำว่าเวลาทั้งหมด ก็คงหมายถึงเวลาราชการเท่านั้น ไม่ได้ถึงขนาดจะต้องอุทิศให้ทั้ง ๒๔ ชั่วโมงหรอก เพียงแต่ว่าในยามมหาวิทยาลัยมีงานมีการ ก็คงหวังพึ่งพนักงานของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยกัน โดยไม่ต้องคิดว่าเป็นเวลาในราชการหรือนอกราชการ เพราะมหาวิทยาลัยมักจะมีกิจกรรมนอกเวลาและวันหยุดกันอยู่เสมอ ๆ

  2. เงินสวัสดิการที่จ่ายให้ตายตัวเป็นรายเดือน ก็คือเงินเดือนนั่นเอง เมื่อนำมารวมแล้ว ก็ใช่ว่าคุณจะถูกหักประกันสังคมมากขึ้นฝ่ายเดียว มหาวิทยาลัยก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย และประโยชน์สุดท้ายเมื่อเวลาคุณตกงานก็ดี เกษียณแล้วก็ดี เงินที่นำมารวมกันก็จะกลายเป็นฐานในการคำนวณประโยชน์ตอบแทนให้คุณ ซึ่งก็จะทำให้ได้เงินมากขึ้น

        การทำงานนั้นทุกคนก็ต้องหวังความเจริญก้าวหน้า แต่ความเจริญก้าวหน้าจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลย ถ้าคิดพะวงแต่ว่าจะต้องทำงานมากเกินไป และได้รายได้น้อยเกินไป  เพราะถ้าคนในองค์การพยายามทำงานให้น้อยที่สุด และขอรับเงินให้มากที่สุด องค์กรนั้นก็คงล้มละลายในไม่ช้า  ตรงกันข้ามถ้าทุกคนในองค์กรทำงานด้วยความขยันขันแข็ง อุทิศเวลาให้แก่องค์กร ๆ ก็ย่อมเจริญก้าวหน้ามีรายได้สูงขึ้น เมื่อองค์กรมีรายได้มากขึ้น ในที่สุดก็ย่อมสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้คนในองค์กรได้มากขึ้น


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 มีนาคม 2555