ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046470 ผู้บริหารไม่บริหารเงินที่รัฐจ่ายให้เป็นเงินเพิ่มแก่ผู้ออกนอกระบบราชการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่15 มีนาคม 2555

  คำถาม
  ผู้บริหารไม่บริหารเงินที่รัฐจ่ายให้เป็นเงินเพิ่มแก่ผู้ออกนอกระบบราชการ

  ผมทำงานอยู่่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจาก มช. เป็นม.ในกำกับเมื่อปี 2551  ผมก็สมัครออกนอกระบบราชการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเงินจากรัฐบาลเพื่อเป็นเงินเพิ่มให้แก่ผู้ออกนอกระบบ จำนวน  1.4  หรือพูดง่ายๆ เงินเดือนขึ้นอีก ร้่อยละ 40   โดยรัฐให้มาร้อยละ 60      อีกร้อยละ 20  มช.อ้างว่าจะเข้ากองทุนพนักงาน และจะจัดให้เป็นสวัสดิการพนักงาน     มาณ วันนี้  พวกเราที่ออกนอกระบบไม่เห็นความคืบหน้าในการบริหารกองทุนดังกล่าวเลย     ไม่มีแม้แต่ การตั้งกองทุนอะไรขึ้นมา   ทั้งๆที่เงินที่รัฐบาลจ่ายให้มช. เข้ามาแล้วตั้งแต่เดือน   ต.ค. 53 จำนวน 100 กว่าล้าน    และ เดือนต.ค. 54 อีกจำนวน 200 กว่าล้าน  รวมแล้ว ณ วันนี้ พวกเราทราบว่า เงินมีในมช. แล้ว 430 ล้าน    พวกเราไม่สบายใจ อึดอัดใจ และหมดที่พึ่ง  และรู้สึกว่า ผู้บริหารไม่มีผลการบริหารเลย   ไม่มีความโปร่งใส และไม่มีธรรมาภิบาล     ไม่มีการแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้ออกนอกระบบทราบเรื่องนี้แต่อย่างใด   พนักงานบางท่านออกนอกระบบและเกษียณไปแล้ว ก็ยังหวังที่จะได้เงินคืนมาบ้าง แต่ว่ามช. ก็มิได้จ่ายให้ผู้ที่เกษียณออกไปแล้วแต่อย่างใด

  คำถาม มีดังนี้

  1.  พนักงานรวมตัวฟ้องศาลปกครองหรือผู้ตรวจการแผ่นดินได้หรือไม่ และวิธีการควรทำอย่างไร

  2. ผู้ที่ออกนอกระบบเมื่อปี 51 และทยอยเกษียณแล้วตั้งแต่ ตค 51 - 54  มีสิทธิ์เรียกร้องเอาเงินเพิ่มที่มช.ไม่ได้บริหารเงินแต่อย่างใดหรือไม่  ตามความเป็นจริงน่าจะจ่ายคืนเมื่อเขาออกงานหรือเกษียณราชการ เนื่องจากไม่มีผลการบริหารเงินก้อนนี้ จึงควรคืนให้เขาไปเสีย  

  3. การแช่เงินไว้ในบัญชี จำนวน 430 ล้าน นั้น ย่อมมีดอกผลออกมาจำนวนมาก   ขอความเห็นว่าพวกเราในฐานะพนักงานที่ไม่มีอำนาจ ควรทำอย่างไร เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในองค์กร

  กราบขอบคุณอาจารย์มากครับ

  คำตอบ

  1. การฟ้องเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลที่จะทำได้ แต่เมื่อฟ้องแล้วจะได้ผลอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเงินที่รัฐบาลจ่ายมาให้นั้นเป็นการจ่ายแบบเหมาจ่าย โดยให้เป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยที่จะไปจ้างพนักงานในอัตราเท่าไร ซึ่งดูเหมือนมหาวิทยาลัยจะได้ทำสัญญาจ้างกับพนักงานแต่ละคนโดยระบุอัตราเงินค่าจ้างไว้ชัดเจน  ซึ่งส่วนใหญ่จะน้อยกว่าวงเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณที่รัฐบาลให้มา เพราะมหาวิทยาลัยจะต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในการให้สวัสดิการต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานจึงเป็นไปตามสัญญาจ้าง  ส่วนเงินที่มหาวิทยาลัยกันไว้นั้น มหาวิทยาลัยก็ต้องดำเนินการไปใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ เช่น การจัดให้มีการประกันสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องสมทบส่วนหนึ่ง หรือการจัดให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ต้องจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งด้วย รวมทั้งสวัสดิการอื่น ๆ ที่จะจัดให้ (ถ้ามีเงินเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ) ตามนโยบายและวิธีการของผู้บริหาร

  2. เงินนั้นเป็นของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เงินของพนักงาน จึงไม่น่าจะมีสิทธิไปเรียกเอาได้

  3. ถ้าเห็นว่ามีเงินมากเพียงพอที่จะจัดสวัสดิการอื่นให้ได้ ก็ควรเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารจัดขึ้น 


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 มีนาคม 2555