ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046044 การถอดถอนอธิการบดีม. ราชภัฏ23 ธันวาคม 2554

  คำถาม
  การถอดถอนอธิการบดี

  เรียน ท่านอาจารย์ มีชัย ฤชุพันธ์ ที่เคารพ

  ขออนุญาตเรียนถามเพื่อเป็นความรู้ดังนี้

  1. พรบ. ม. กำหนดให้ตำแหน่งอธิการบดีเป็นตำแหน่งที่ต้องโปรดเกล้าแต่งตั้งตามคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย  และสภาฯมีอำนาจในการถอดถอนอธิการบดี เมื่อสภาฯมีมติให้ถอดถอนแล้ว แต่อธิการบดีเห็นว่าตนเองถูกถอดถอนโดยไม่เป็นธรรม จึงนำเรื่องฟ้องศาลปกครอง ในระหว่างที่เป็นคดีอยู่ในศาล สภาฯมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเพื่อทำหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัย และมิได้ทำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพื่อโปรดเกล้าถอดถอน คำถามของผมคือ ในกรณีนี้ถือว่าอธิการบดียังอยู่ในตำแหน่งอธิการบดีใช่ไหม เพียงแต่ไม่ได้ทำหน้าที่บริหาร

  2. ในฐานะประชาชนคนไทย ผมรู้สึกซาบซึ้งในบทความเกี่ยวกับ ม. 112 และบทที่ท่านอาจารย์มีชัย ได้ให้สัมภาษณ์กับทีวีช่องต่างๆ  ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง สมแล้วที่เป็นเสาหลักของบ้านเมืองท่านหนึ่ง 

  คำตอบ

  1. มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี ซึ่งหมายความว่าอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนเป็นของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นเมื่อยังไม่ได้มีพระบรมราชโองการถอดถอน  คนนั้นก็ยังอยู่ในตำแหน่งอยู่ เพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเมื่อนำความกราบบังคมทูลมักจะระบุไปด้วยว่าให้มีผลตั้งแต่เมื่อไร ซึ่งมักจะกำหนดให้ย้อนหลังไปถึงวันที่สภามีมติ ดังนั้นในระหว่างนั้น จึงมักจะแต่งตั้งให้มีผู้รักษาราชการแทนไปพลางก่อน

  2. ผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ทั้งทีวีหรือวิทยุที่ไหนหรอก เขาเอาไปจากคำตอบในคอลัมน์ ถามตอบกับมีชัย ในเว็บนี้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 ธันวาคม 2554