ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045033 อธิการฯละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่พนักงานมหาวิทยาลัย21 มิถุนายน 2554

  คำถาม
  อธิการฯละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

  เรียนคุณมีชัยที่เคารพ

  กระผมอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย(1.3) ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับ ป.เอก (และมีเพื่อนอาจารย์อีกหลายท่าน) กระผมมีข้อสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีฯและกรรมการบริหารงานบุคลากรมหวิทยาลัยว่าเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หรือเป็นการบริหารงานอย่างไม่เป็นธรรม 

  เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย(1.3) สายผู้สอน ไม่ได้รับการปรับฐานเงินเดือนให้เท่ากับพนักงานมหาวิทยาลัย(1.5) สายผู้สอน ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมีตำแหน่งพนังงานมหาวิทยาลัย 1.3 และ 1.5 ที่มีฐานเงินเดือนไม่เท่ากัน(คนละแท่งเงินเดือน) เป็นที่ทราบกันดีว่าอัตรา 1.3 มีการบรรจุมาตั้งแต่ปีพศ.2545(โดยประมาณ) อัตรา 1.5 มีการบรรจุมาตั้งแต่ปี 2551 (โดยประมาณ) กระผมเข้าใจดีว่างบประมาณที่นำมาจ้างพนักงานฯสองกลุ่มนี้ได้มาจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่ไม่เท่ากัน และงบประมาณนี้เป็นงบฯที่ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยจะนำมาจัดสรรตามเห็นสมควร ประเด็นก็คือ

  ข้อ 1. ทำไมอธิการฯและกรรมการบริหารงานฯ ถึงไม่จัดสรรงบประมาณนี้ โดยเฉลี่ยค่าจ้างให้เป็นธรรมระหว่างพนักงานฯ1.3 (ที่ทำงานมาถึง5ปีแล้ว) กับพนักงานฯ1.5 ก่อนมีการรับบรรจุพนักงานฯ 1.5 ซึ่งในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ตาม หมวดที่2 ข้อ10(4) "คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ การกำหนดมาตรฐานค่าตอบแทน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนกำลังคนและด้านอื่นๆ เพือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้" ซึ่งกระผมจะขอยกตัวอย่างที่ทราบมาว่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ทำการปรับฐานเงินเดือนเฉลี่ยเงินเดือนพนักงาน 1.3 และ 1.5 ก่อนมีการเปิดรับอัตราใหม่(1.5) ซึ่งอาจจะไม่ใช่ 1.3 หรือ 1.5 เป็น 1.4 เป็นฐานเงินเดือนใหม่ของอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฐานเงินเดือนที่เท่ากัน(แท่งเงินเดือนเดียวกัน) ผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับ  และตามหมวด 8 ค่าตอบแทนและสิทธประโยชน์ ข้อ 31 อัตราค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามบัญชีตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกำหนด และถ้าปรากฏว่าบัญชีค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจให้คณะกรรมการพิจารณาปรับบัญชีค่าตอบแทนให้เหมาะสม ฯ ข้อ 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนและสิทธิฯของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ 31,32,33 เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐานโดยคำนึงถึง ค่าครองชัพที่เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนของภาคเอกชน อัตราเงินเดือนของหน่วยงานราชการต่างๆ และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ข้อ2. จากประเด็นข้อ1. ทางกลุ่มพนักงานฯเคยสอบถามไปทางอธิการฯผ่านเวปบอร์ดสายตรงฯ และจากนโยบายของอธิการฯ ท่านให้เหตุผลว่า งบประมาณค่าจ้างที่มาจากสำนักงบประมาณมาไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถทำอะไรได้ หากจะปรับเป็น 1.5 ต้องสอบบรรจุใหม่ (กลุ่มพนักงานฯ1.3 งงกับคำตอบเลยครับ) แล้วประสบการทำงานที่ผ่านมา และขั้นเงินเดือนที่ผ่านมาหละครับ ตั้ง5ปี ก็หายไปหมดเลยสิครับ พวกเราคิดว่าไม่เป็นธรรมเลยครับ พนักงานฯบางท่านเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนบรรจุใหม่แต่ฐานต่ำกว่า พนักงานบางท่านเงินเดือนต่ำกว่าอัตราใหม่ไม่กี่ร้อยบาท แล้วจะทำยังไงครับ หากอธิการอ้างว่างบประมาณนั้นมาไม่เท่ากันไม่สามารถทำได้ แล้วคำถามคือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตรโกสินและอีกหลายๆที่ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงทำไมถึงจัดสรรได้ครับ ในเมื่อได้รับงบประมาณมาจากที่เดียวกัน จริงหรือไม่ครับ

  อยากทราบว่าคุณมีชัยมีความคิดเห็นอย่างไรกับทั้งสองประเด็นที่ผมเล่าให้ฟัง และถือว่าอธิการและคณะกรรมการฯละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ครับ

  กลุ่มพนักงานฯ1.3 ควรทำอย่างไรต่อไปครับ เพื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม นานนับ 4 ปีแล้วครับ

  ขอขอบคุณครับ

   

  คำตอบ
  ผมไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับทั้งสองประเด็นหรอก เพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงเพียงพอ เพียงแค่ว่าพนักงานมหาวิทยาลัย 1.3 กับ 1.5 คืออะไร และต่างกันอย่างไรก็ไม่รู้เสียแล้ว เพราะเรื่องภายในมหาวิทยาลัยที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยรู้กันดีอยู่เต็มอกนั้น ไม่ได้แปลว่าคนนอกจะพลอยรู้เรื่องไปด้วย เมื่อไม่รู้จึงไม่อาจออกความเห็นได้ว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม ทางที่ดีควรให้สภาคณาจารย์ไปปรึกษากับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อหาทางแก้ไขที่พอใจและเป็นไปได้ด้วยกันทุกฝ่าย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 มิถุนายน 2554