ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044227 คู่สัญญากรณีลาศึกษาต่อแล้วโอนย้ายแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญานิดาพรรณ สุรีรัตนันท์7 เมษายน 2554

  คำถาม
  คู่สัญญากรณีลาศึกษาต่อแล้วโอนย้ายแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

  ดิฉันเคยทำงานในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ สกอ. โดยเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยมติ ครม.ต่อมาได้ลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาและมีสัญญาให้ไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานชดใช้ระยะเวลาหนึ่ง แล้วสอบเข้าบรรจุได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ต้นสังกัดยินยอมให้โอนย้ายไปปฏิบัติงานชดใช้ที่มหาวิทยาลัย มีหนังสือคำสั่งโอนย้ายส่งตัว และเอกสารกระดาษ A4 1 หน้าที่เนตารางสรุปข้อมูลลำดับระยะเวลาการปฏิบัติงานก่อนลาศึกษาต่อ ระหว่างลา และหลังจากกลับมาปฏิบัติงาน

  มหาวิทยาลัยประเมินผลงาน 3 รอบ (6 เดือน 1 ปี และ 3 ปี) จนได้ต่อสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะประจำ โดยไม่มีการยกเลิกสัญญาเดิมที่ผูกพันกับ สกอ. และไม่ได้ให้จัดทำสัญญาใหม่กับมหาวิทยาลัย ขณะนี้ปฏิบัติงานมา 6 ปีกว่า ซึ่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ลาไปศึกษาต่อแต่ยังไม่ถึง 2 เท่า

  1 ปีกว่ามานี้ ดิฉันได้รับความคับข้องใจว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ดิฉันตัดสินใจยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยขอลาออกตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้ ระเบียบการลาออกของมหาวิทยาลัยระบุว่า ผู้บริหารอาจยับยั้งได้แต่ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก ดิฉันขอเรียนถาม ดังนี้ค่ะ

  1. กรณียับยั้ง (ถ้ามี) ดิฉันนับวันที่จะมีสิทธิออกได้โดยนำ 26 วันในเดือนเม.ย. + 31 วันในเดือนพ.ค. + 30 วันในเดือนมิ.ย. + 3 วันในเดือนก.ค. รวมเป็น 90 วัน (รวมวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์) หลังจาก 4 เม.ย. ดังนั้นจะออกได้ช้าที่สุดก็คือวันที่ 4 ก.ค. ใช่หรือไม่คะ

  2.  เรื่องพันธะสัญญาเกี่ยวกับการลา ในเมื่อสัญญาเก่ากับหน่วยงานพิเศษในสังกัด สกอ. ไม่ได้ยกเลิก สัญญาใหม่กับมหาวิทยาลัยก็ไม่มีเรื่องนี้ ตอนโอนย้ายเป็นคำสั่ง สกอ. ระบุเพียงให้ดิฉันโอนย้ายมามหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ระยะเวลาตามสัญญาที่มีไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ได้ระบุเรื่องเงิน และเอกสารที่ส่งมาให้ดิฉันและให้มหาวิทยาลัยก็มีเพียงคำสั่งและกระดาษ A4 สรุปข้อมูลเรื่องระยะเวา เท่านั้น ไม่ได้ส่งมอบสัญญาต้นฉบับมาให้มหาวิทยาลัย กรณีลาออกหากยังชดใช้ระยะเวลาไม่ครบ ก็ต้องถือว่าคู่สัญญาของดิฉันยังคงเป็นหน่วยงานเดิม ใช่หรือไม่คะ

  3. หากคู่สัญญาเป็นหน่วยงานเดิม กรณีหน่วยงานนั้นไม่ได้ดำรงสภาพอยู่ในปัจจุบัน คู่สัญญาก็ต้องตกแก่ สกอ. ใช่หรือไม่คะ

  4. ถ้าคู่สัญญาเป็น สกอ. แต่การลาออกจากมหาวิทยาลัยต้องขออนุมัติจากอธิการบดี ดิฉันยื่นใบลาออกแล้ว ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรอีกบ้างหรือไม่ในส่วนของ สกอ. หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่ต้องดำเนินการคะ

  5. หากคู่สัญญาเป็น สกอ. ระหว่างนี้จนถึงก่อนวันที่ 1 มิถุนายน ดิฉันจะยังมีโอกาสขอไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยอื่นในกำกับของรัฐ เพื่อขอให้นับระยะเวลาตามสัญญาต่อไปได้หรือไม่คะ

  ขอความกรุณาท่านอาจารย์โปรดให้คำตอบและชี้แนะต่อข้อสงสัยของดิฉันด้วยค่ะ

  ขอบพระคุณมากค่ะ

  นิดาพรรณ ค่ะ

   

   

   

  คำตอบ

  1. ตามปกติระยะเวลาที่ยับยั้งนั้น นับแต่วันที่ลาออก ในกรณีของคุณ คุณลาออกตั้งแต่ ๑ มิย. ๕๔ การนับ ๙๐ วันจึงนับแต่วันที่ ๑ มิย.

  2. ใช้

  3. ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานนั้นเป็นนิติบุคคลหรือไม่ และตอนยุบเลิกได้โอนสิทธิและหน้าที่ไปให้ใคร แต่ถ้าไม่ได้เป็นนิติบุคคล การทำสัญญาก็น่าจะทำสัญญากับหน่วยงานที่เป็นแม่ เช่น ถ้าอยู่ภายใต้ สกอ.ก็คงต้องทำสัญญาในนามของ สกอ. ควรลองดูสัญญาให้ละเอียดว่าคุณทำสัญญาไว้กับใคร

  4. ปกติมหาวิทยาลัย (ถ้าเขาไม่ลืม) เขาก็คงต้องรีบแจ้งให้ สกอ.ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการปรับคุณได้

  5. ก่อนวันที่ ๑ มิย.คุณยังไม่ได้ออกจากราชการ ระยะเวลาที่ทำงาน (หรือลาหยุด) ก็นับให้อยู่แล้ว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 เมษายน 2554