ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  043770 ทำอย่างไรจึงจะยุติธรรมกับทุกฝ่ายครับกรรมการสรรหาคณบดี มทร.อีสาน15 กุมภาพันธ์ 2554

  คำถาม
  ทำอย่างไรจึงจะยุติธรรมกับทุกฝ่ายครับ

  เรียน ท่านมีชัยที่เคารพอย่างสูง

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 มีการสรรหาคณบดี 12 คณะ ของ มทร.อีสาน เพื่อเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี เข้าไปให้สภามหาวิทยาลัยคัดเลือก คณะละไม่เกิน 3 คน

  การดำเนินการสรรหา 11 คณะผ่านไปโดยใช้วิธีเดียวกัน คือให้กรรมการเสนอจำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งเข้าสภา 1 หรือ 2 หรือ 3 เมื่อได้มติแล้วจึงให้เสนอชื่อผู้สมัครตามจำนวนที่เป็นมติ แล้วจึงประมวลผลโดยใช้ความถี่จากมากไปหาน้อย (กรรมการมีสิทธิเท่าเทียมกัน)

  แต่เมื่อมาถึงคณะที่ 12 (คณะเทคโนโลยีการจัดการ)

  ประธานกล่าวว่าคณะนี้มีผู้สมัคร 6 คนจะเอาอย่างไรดี 

  เลขากล่าวว่า ขอมติส่ง 3 คน และขอให้วิธีดำเนินการเป็นเช่นเดียวกันกับที่ใช้ดำเนินการในคณะที่ผ่านมาทุกประการ (เสนอชื่อผู้สมัครตามจำนวนที่เป็นมติ แล้วจึงประมวลผลโดยใช้ความถี่จากมากไปหาน้อย)

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวว่า หาก 3 คน ที่ถูกเสนอชื่อมาแล้วไม่เหมาะสมจะทำอย่างไร

  ทุกคนเงียบ

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหารท่านเิดิมกล่าวต่อว่าถ้าอย่างนั้นขอเสนอว่าควรใช้วิธีคัดคนที่ไม่เหมาะสมออก

  กรรมการตัวแทนคณาจารย์กล่าวว่าวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการเสนอชื่อเพื่อสรรหา และล่อแหลมต่อการถูกฟ้องร้องในภายหลัง จึงไม่เห็นด้วย

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหารท่านเิดิมกล่าวแย้งว่า หากที่เลือกมาไม่ใช่ 3 คน (เอ่ยชื่อผู้สมัคร 3 คน) ผมรับไม่ได้ ขอลาออก แล้วเดินออกจากการประชุมไป

  ทุกคนเงียบ

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหารอีกท่านกล่าวว่า เมื่อกรรมการท่านนั้นลาออกผมก็ขอลาออกด้วย แล้วเดินออกจากการประชุมไป

  เลขาจึงกล่าวขอความเห็นจากประธานว่า ยังครบองค์ประชุมอยู่หรือไม่ สามารถดำเนินการประชุมสรรหาต่อได้หรือไม่

  ประธานกล่าวว่า เมื่อตัวแทนฝ่ายบริหารลาออกถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ผมเองก็ขอลาออกด้วย

  การประชุมสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการจึงยุติลง

  คำถามครับ

  1. กรรมการที่ลาออกมีความผิดในฐานที่ละเลยหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เป็นการกระทำให้เกิดผลเสียต่อคณะเทคโนโลยีการจัดการหรือไม่

  2. การลาออกมีผลในทางกฏหมายต่อคณะเทคโนโลยีการจัดการคณะเดียว หรือต่อทุกคณะ เนื่องจากคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคำสั่งเดียวให้ปฏิบัติหน้าที่ 12 คณะ

  3. สภามหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้งกรรมการแทนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ (คณะกรรมการชุดนี้มีกำหนดอายุการปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน)

  4. สภามหาวิทยาลัยสามารถถ่วงเวลาให้ครบ 90 วัน แล้วเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด เฉพาะคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยให้เหตุผลว่ากรรมการชุดเดิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จได้หรือไม่

  5. คณะกรรมการสรรหาคณบดี 5 คน ทีเหลือควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นการยุติธรรมกับทุกฝ่ายครับ

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  คำตอบ

  1 การตั้งใครให้เป็นอะไร ต้องอาศัยความสมัครใจของคนนั้น ถ้าเขาไม่สมัครใจ เขาย่อมมีสิทธิลาออกได้เสมอ

  2. ถ้าเขาทำหน้าที่เสร็จแล้วจึงลาออก การทำหน้าที่ที่ได้ทำไปแล้วก็ย่อมใช้ได้

  3. ตอบไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมีว่าอย่างไร

  4. ทำไมถึงไปคิดว่าสภามหาวิทยาลัยถ่วงเวลาล่ะ

  5. ถ้ายังไม่ได้ลาออก ก็รอจนกว่าจะมีคณะกรรมการครบชุดแล้วก็ทำหน้าที่ต่อไป


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 กุมภาพันธ์ 2554