ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  043742 อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลภานนอกเป็นผู้บริหาร โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยได้หรือไม่?อาจารย์มหาวิทยาลัย13 กุมภาพันธ์ 2554

  คำถาม
  อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลภานนอกเป็นผู้บริหาร โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยได้หรือไม่?

  เรียนอาจารย์ที่เคารพ

  ขอถามอาจารย์ดังต่อไปนี้

  ๑. อธิการบดีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว และบุคคลไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีตำแหน่งบริหาร ได้หรือไม่?

  ๒. ถ้าอธิการบดีแต่งตั้งได้  ต้องผ่านมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่?

  ๓. แต่อธิการบดีที่ว่านี้ ได้แต่งตั้งบุคคลหลายประเภทดังกล่าวโดยไม่ผ่านมติที่ประชุมมหาวิทยาลัย ถือว่าทำผิดกฏหมายหรือไม่? ถ้าผิดกฏหมายต้องร้องเรียนผ่านทางสภา หรือร้องเรียน สกอ. ก่อนหรือหลัง

  ๔. มหาวิทยาลัยที่ว่านี้ได้คัดเลือกอาจารย์รับทุน สกอ.เพื่อเรียนต่อในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่โปร่งใส คือไม่ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน แต่ได้เสนอรายชื่อคนที่ตนเองคุ้นเคย ทั้งที่กฏระเบียบทุนประเภทนี้ต้องประกาศให้ทราบทั่วมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นอย่างนี้จะร้องเรียนต่อสภามหาวิทยาลัย หรือ สกอ.จึงจะถูกขั้นตอน

  ขอขอบคุณอาจารย์อย่างมาก

  คำตอบ

  1-3 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยของตน โดยกฎหมายเหล่านั้นจะกำหนดวิธีการบริหารมหาวิทยาลัยไว้เป็นการเฉพาะ  บุคลากรในมหาวิทยาลัยจึงต้องศึกษากฎหมายที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยของตนว่า ผู้บริหารมาจากไหน ใครมีอำนาจแต่งตั้ง และการแต่งตั้งจะต้องทำโดยผ่านกระบวนการใด

  4. ถ้ามีกฎระเบียบกำหนดให้ต้องประกาศ หากอธิการบดีไม่ประกาศก็ย่อมเป็นการทำผิด สามารถร้องเรียนต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ควบคุมกำกับอธิการบดีได้  ว่าแต่ว่าเคยอ่านกฎระเบียบที่ว่านั่นด้วยตนเอง หรือฟังใครเขาเล่ามา ถ้ายังไม่เคยอ่าน ก่อนจะร้องไปยังสภามหาวิทยาลัยควรอ่านด้วยตนเองเสียก่อน จะได้อ้างอิงได้ถูกต้อง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กุมภาพันธ์ 2554