ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  042076 การกำหนดระเบียบใหม่สุกรี แก้วมณี29 กันยายน 2553

  คำถาม
  การกำหนดระเบียบใหม่

  ผมเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในสถาบันมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้อาจารย์ไปนำเสนองานวิจัยต่างประเทศ  โดยมีหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกองทุนประกาศไว้ว่า ต้องมีการพูดนำเสนอและมีการตีพิมพ์เนื้อหาในรายงานการสัมมนา จะได้รับทุนสนับสนุนตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑ แสนบาท ผมได้ยื่นขอทุนสนับสนุนประมาณ ต้นเดือนกันยายน โดยสอบถาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยว่าหลักเกณฑ์ยังคงเดิม แต่ในวันที่ ๒๔ กย. คณะกรรมการกองทุนมีการประชุมเพี่อพิจารณาคำขอของผมกับอาจารย์อื่นอีก ประมาณ ๗ ท่าน คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ กำหนดวงเงินสนับสนุนสูงสุดเพียง ๕๔,๐๐๐ บาท โดยไม่พิจารณาความจำเป็นตามจริง แต่ใช้วิธีนำงบที่มีทั้งหมดหารด้วย ๒๐ (คือ จำนวนคนที่คาดว่าจะยื่นขออีกในรอบปี) และพิจารณาให้ผมเพียง ๔๐,๐๐๐ บาท ขณะที่เป็นประเทศเดียวกัน งานเดียวกันกับอีก ๒ ท่าน เหตุผล คือ ผมเคยไปมาแล้วในปีที่แล้ว ส่วนอีก ๒ ท่านยังไม่เคยไป หลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่เคยแจ้งให้ทราบเพิ่งมากำหนดในการประชุมคราวนี้ และบังคับใช้เลย

  ผมมีความเห็นว่าการตัดสินลักษณะนี้ไม่ถูกต้อง ไม่แน่ใจในแง่นิติศาสตร์หรือแง่ใด ผมขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า

  ๑. หลักเกณฑ์ที่ใช้ควรประกาศให้ทราบทั่วไปก่อนบังคับใช้ หลักเกณฑ์ใหม่ควรรอประกาศแล้วบังคับใช้กับผู้ยื่นขอรายใหม่ ใช่หรือไม่ครับ

  ๒. ไม่ควรพิจารณาเรื่องที่ยื่นตามหลักเกณฑ์เดิมแล้วเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ในทันที ใช่หรือไม่ครับ

  ๓. คณะกรรมการสามารถประชุมแล้วเปลี่ยนหลักเกณฑ์ไปเรื่อย ๆ และกล่าวว่าสามารถทำได้ เพราะในระเบียบการแต่งตั้งกรรมการมีข้อความว่า ...."หรือแล้วแต่มติของคณะกรรมการ" การเปิดโอกาสอย่างนี้ สร้างความยุ่งยากในการปฏิบัติมาก เท่ากับว่าในโอกาสหลังคณะกรรมการอาจลงมติให้วงเงินเพิ่มสำหรับรายอื่นได้ ใช่หรือไม่ครับ

  ๔. ท่านมีแนวคิดในการแก้ปัญหานี้อย่างไรได้บ้างครับ เพราะผมมีความเดือดร้อน หลักเกณฑ์เดิมคาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ ในวงเงินตามจริง แต่หากได้รับทุนเพียงสี่หมื่นบาทจะเท่ากับเพียง ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายจริง และคาดว่าไม่น่าจะมีอาจารย์ยื่นขอไปนำเสนอผลงานมากกว่า ๑๐ ท่าน ปีที่ผ่านมามีเพียง ๖ ท่าน ดังนั้นการหารด้วย ๒๐ คนทำให้เงินน่าจะเหลือในปลายปี และอาจมีผู้ได้รับเงินมากกว่าในตอนนั้น แต่ผมจะได้รับน้อยเพราะกันเงินไว้

  ขอรบกวนท่านอาจารย์ชี้ทางออกที่เหมาะสมด้วยครับ

  สุกรี

  คำตอบ

  1. ควรเป็นเช่นนั้น เพราะคนที่ยื่นขอจะได้รู้ล่วงหน้าและเตรียมหาเงินของตัวเองสมทบได้  แต่ถ้ามหาวิทยาลัยมีจำกัด และมีผู้ยื่นขอมาก ก็อาจต้องเฉลี่ยกัน

  2.ในทางหลักการไม่ควรทำเช่นนั้น

  3. แม้ตามระเบียบจะให้อำนาจแก่คณะกรรมการ แต่คณะกรรมการก็ต้องมีเหตุผลและสามารถอธิบายได้ ถ้าเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ก็จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกันได้

  4. ทางที่ดีควรร้องทุกข์หรือร้องเรียนต่อสภามหาวิทยาลัย บางทีอาจจะมีทางออกได้ เพราะโดยปกติมหาวิทยาลัยก็ต้องการผลงานในการวิจัยอยู่แล้ว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 กันยายน 2553