ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  041243 การอนุมัติการลาออกอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย30 กรกฎาคม 2553

  คำถาม
  การอนุมัติการลาออก

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

    กระผมเคยถามท่านอาจารย์มาในประมาณต้นเดือนกรกฏาคม เรื่องการลาออกจากการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่กระผมติดปัญหาและข้อสงสัยในหนังสือคำสั่งการอนุมัติการลาออกของกระผมคือ

    กระผมมีบันทึกข้อความขออนุมัติลาออกไปโดยให้เหตุผลว่า "ลาออกไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ไม่ตรงกับสาขาที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่" แต่หนังสือคำสั่งที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยกลับมีหมายเหตุว่า ผมลาออกไปเพื่อประกอบอาชีพอื่น ซึ่งผมเห็นว่าไม่ถูกต้องและอาจสร้างความเข้าใจผิดต่อประวัติการทำงานของกระผมในอนาคต จึงได้สอบถามกลับไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เขาตอบผมมาว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้อาจารย์ลาออกได้ตามระเบียบต้องเป็นเหตุผลนี้

    จึงเรียนถามว่าการออกคำสั่งโดยให้เหตุผลการลาออกจากราชการไม่ตรงกับบันทึกข้อความที่กระผมเสนอขออนุมัติไปนั้น และไม่มีการแจ้งการเปลี่ยนเหตุผลต่อกระผมด้วย คำสั่งในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยทำได้หรือไม่และหากกระผมต้องการให้แก่ไขคำสังดังกล่าวเพราะเห็นว่าไม่ถูกต้องและอาจส่งผลต่อประวัติการทำงานในอนาคตกระผมจะต้องทำอย่างไรครับ

  ขอบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ

   

  คำตอบ
  คำตอบของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นคำตอบที่ "ชุ่ย" เพราะไม่มีกฎหมายหรืออะไรที่กำหนดอย่างที่เขาว่า ใครจะลาออกด้วยเหตุอะไรก็ได้ทั้งนั้น ตราบเท่าที่เหตุนั้นไม่ผิดกฎหมาย   ถ้าคุณต้องการยืนยันก็ควรมีหนังสือทักท้วงให้เขาออกคำสั่งให้ใหม่ ถ้าเขาไม่ยอมก็ฟ้องศาลปกครองได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 กรกฎาคม 2553