ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  040698 การลาศึกษาต่อและการลาออกจากราชการอาจารย์มหาวิทยาลัย19 มิถุนายน 2553

  คำถาม
  การลาศึกษาต่อและการลาออกจากราชการ

  เรียน ท่านอาจารย์มีชีย

   

     กระผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปี ได้วางแผนการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยได้รับการอนุมัติให้ไปสมัครและสอบ แต่เมื่อผลสอบผลปรากฎว่าผมสอบได้ แต่กลับมิได้รับการอนุมัติเพื่อลาศึกษาต่อจากท่านคณบดี โดยกลับมาบอกว่าสาขาที่จะไปเรียนไม่ตรงกับสาขาที่ทำงานอยู่ ดังนั้นกระผมจึงยื่นหนังสืออุธรต่ออธิการบดี และยื่นอุธรต่อคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย

  แต่เนื่องจากระยะเวลาของการอุธรนั้นล้าช้าเกินกว่าที่กระผมจะสามารถรอได้ประกอบกลับกระผมมีความประสงค์ที่ต้องการไปศึกษาต่อในหลักสูตรที่สอบได้จึงได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาที่ไม่ตรงกับสาขาที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ ท่านคณบดีกลับไม่อนุมัติโดยให้เหตผลว่า การลาออกไปศึกษาต่อมิใช่เหตผล กระผมจึงทำหนังสือขอให้ท่านทบทวนท่านกลับมีหนังสือตอบกลับไม่ทบทวน ยังคงยืนยันว่าไม่อนุมัตให้ลาออกได้ โดยบอกให้ผมไปเขียนเหตผลมาใหม่ว่าไปประกอบธุรกิจแทน ซึ่งกระผมไม่สามารถเปลี่ยนเหตุผลเพราะกระผมลาออกจากราชการไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อไปประกอบธุรกิจแต่อย่างใด

    คำถามของกระผมคือ

  1. เมื่อท่านคณบดีเขียนว่าไม่อนุมัติให้ลาออกจากราชการสามารถทำได้หรือไม่ ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยระบุผู้บังคับบัญชาสามารถระงับใบลาออกได้ 90 วัน แต่ในบันทึกข้อความไม่ได้เขียนว่าระงับการขอลาออกจากราชการแต่กลับเขียนว่าไม่อนุมัติสามารถทำได้หรือไม่

  2. เนื่องด้วยกระผมต้องไปเรียนในเดือนกรกฏา ซึ่งผมส่งใลลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม โดยระบุให้มีผลแห่งการลาออกวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านคณบดีมาขู่ผมว่าถ้าไม่เปลี่ยนเหตุผลก็จะไม่อนุมัติให้ลาออก และจะตั้งกรรมการสอบผมหากผมไปศึกษาต่อโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลาออก ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์มีคำแนะนำหรือไม่ครับ

  ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มีชัยครับ

  คำตอบ

  1. คณบดีหรือใครก็ตามไม่มีอำนาจระงับการลาออกได้ เพราะการลาออกเป็นสิทธิของผู้ลา  แต่ถ้าทางราชการมีความจำเป็นจะต้องใช้ตัวผู้นั้น ก็มีสิทธิยับยั้งใบลาออกได้สามเดือน หลังจากนั้นก็ต้องให้ลาออก  เหตุผลในการลาออกของคนนั้นย่อมเป็นไปตามที่คนนั้นเขาต้องการ ไม่ใช่ที่คณบดีต้องการ

  2. คุณควรมีหนังสือลาออกถึงอธิการบดี พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าคุณจะต้องไปเรียนภายในเดือนอะไร หากมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้ลาออกจะทำให้คุณเสียหายอย่างไร  คำบอกนี้ควรบอกกล่าวให้คณบดีทราบด้วย เพราะเวลาคุณฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาจะได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความเสียหายที่ไกลกว่าเหตุ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 มิถุนายน 2553