ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  032111 ถูกหมายจับฐานกระทำผิดกฎหมายก่อสร้างแต่ทำไมแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้างผู้ต้องการความถูกต้อง20 พฤศจิกายน 2551

  คำถาม
  ถูกหมายจับฐานกระทำผิดกฎหมายก่อสร้างแต่ทำไมแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง

  เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ที่เคารพ

  ผมมีเรื่องที่ไม่เข้าใจ และใคร่จะสอบถามเรื่องกระบวนการตรวจสอบ หรือคัดกรองการรับคนเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยว่า เหตุใดจึงไม่มีการตรวจสอบประวัติผู้จะเข้ารับราชการหรือบุคลากรที่บรรจุ แต่อย่างใด

  ด้วยบุคคลดังกล่าวเคยมีประวัติความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจ เคยได้รับหมายจับฐานกระทำผิดกฏหมายการก่อสร้าง ตามหมายจับที่ 28/ป/2542,28/;/2546 ประวัติการโดนหมายจับ 8452xxxxx/8420xxxxx ซึ่งขณะนี้กลับได้รับการมอบหมายเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคาร และควบคุมงานก่อสร้าง ในตำแหน่งปัจจุบันเป็นประธานสภาคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ฯ ดังกล่าว 

  ผมจึงอยากทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ว่าหากบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำผิดเช่นนี้จริง และทางมหาวิทยาลัยได้ละเลยต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยังได้มอบหมายงานสำคัญในฐานะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง และการควบคุมงานให้ นั้น จะเป็นความบกพร่องหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัย หรือผู้มีอำนาจหรือไม่ และหากจะขอร้องเรียนเรื่องนี้ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบหรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือตรวจสอบทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยอยู่นความเสี่ยง ต่อการได้รับความเสียหาย หรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตในการดูแลงานก่อสร้างเช่นนี้ เนื่องจากบุคคลท่านนี้ มีประวัติที่ไม่โปร่งใส ทั้งความประพฤติ และมีหมายจับดังกล่าว

  ขอคำแนะนำ และอยากให้ท่านนายกได้โปรด พิจารณาไตร่ตรองหรือสั่งการให้มหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการเพื่อตรวจสอบ ในเรื่องนี้ให้ชัดเจน

  ขอแสดงความนับถือ 

  คำตอบ
  ขณะนี้ผมไม่ได้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์แล้ว  ควรสอบถามไปที่อธิการบดี
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 พฤศจิกายน 2551