ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  031323 ตำแหน่งที่ชัดเจนและการทำผลงานอาจารย์ราชภัฏ5 ตุลาคม 2551

  คำถาม
  ตำแหน่งที่ชัดเจนและการทำผลงาน

  เรียนอาจารย์มีชัยที่เคารพ

  ดิฉันมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำ  หรือปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งที่สังกัดอยู่  คือ  เดิมดิฉันเป็นข้าราชครูอยู่เขตพื้นที่การศึกษา  แล้วได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี ๒๕๔๖  จึงขอโอนมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ  ซึ่งในขณะนั้นโรงเรียนสาธิตฯ  ขึ้นอยู่กับคณะครุศาสตร์  ต่อมากระทรวงศึกษาโดย รมต.ศึกษาได้ออกกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้มี ๖ คณะกับ ๓ สำนัก  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ  คณะครุศาสตร์  ต่อมาอีกระยะหนึ่งก็มีประกาศกระทรวงกำหนดส่วนราชการภายในคณะครูศาสตร์ คือ  สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  แต่ไม่มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในคณะครุศาสตร์  ต่อมามหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ที่ โรงเรียนสาธิตฯ  จะอยู่ในคณะครุศาสตร์ หรือ  ศึกษาศาสตร์ หรือทำเป็นโรงเรียนเอกชนไปเลย(เช่น สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ทำให้ดิฉันซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนคนเดียวในมหาวิทยาลัยอยู่ที่โรงเรียนสาธิตฯ (นอกนั้นเป็นอัตราจ้างรายปี  ยกเว้นผอ.รร.ที่แต่งตั้งอาจารย์คณะฯ มนุษย์  ไปทำหน้าที่)   แล้วไม่สามารถทำผลงานทางวิชาการได้  เพราะสอนระดับพื้นฐาน  ถ้าทำผลงานทางวิชาการต้องสอนในหลักสูตรอุดมศึกษาถึงจะขอตำแหน่งทางวิชาการได้เพราะ กพอ.กำหนดมาแบบนั้น  สอบถามทางการเจ้าหน้าที่  หลักฐานข้อมูลเช่น  เลขที่ตำแหน่งก็อยู่ที่ครุศาสตร์  พอถามผอ. กองบริหารงานบุคคลก็บอกว่าถามอธิการ  ถามอธิการก็บอกว่าอยู่สาธิต  พอบอกว่าหนูมีความประสงค์จะทำผลงานทางวิชาการมันทำไม่ได้  อธิการก็บอกว่าทำเรื่องขอมาอยู่ครุศาสตร์  พอทำเรื่องมาอยู่ครุศาสตร์ก็ไม่รับ(เอาข้อมูลของการเจ้าหน้าที่ให้ดูแล้วว่าชื่ออยู่ที่ครุศาสตร์)  ทำให้ไม่มีความชัดเจนในตำแหน่งที่สังกัด  ถ้าอยู่สาธิตก็ไม่สามารถทำผลงานได้  ดิฉันจึงขอสอบถามและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์  ดังนี้ 

                    ๑.  ตำแหน่งที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไร ในเมื่อมันขัดแย้งกันแบบนี้  อธิการก็บอกว่าดิฉันขอโอนมาอยู่ที่สาธิต  ดิฉันก็ยอมรับว่าขอมาอยู่ที่สาธิตจริงแต่เมื่อสาธิตฯไม่อยู่เป็นส่วนราชการภายในครุศาสตร์  ครุศาสตร์จึงไม่ดูแลหรือให้รายวิชาที่สอนแก่ดิฉันเพราะครุศาสตร์บอกว่าสาธิตไม่ใช่ของครุศาสตร์  แต่มหาวิทยาลัยอื่นที่มีโรงเรียนสาธิตฯ  อยู่ในสังกัดก็จะมีอาจารย์สอนที่คณะบ้าง  สอนที่สาธิตฯ  บ้างช่วยเหลือ  เอื้อเฟื้อ  เผื่อแผ่  แบ่งปันกัน  แต่ของดิฉันไม่ใช่

                       ๒.  ในขณะนี้ดิฉันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ดิฉันอยากมีความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเอง  อยากเสนอตำแหน่งทางวิชาการ แต่ทุกวันนี้งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งๆที่ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ดิฉันอยู่ในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไม่ใช่ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ดิฉันสามารถจะทำผลงานทางวิชาการได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  จึงอยากจะขอให้อาจารย์ให้คำแนะนำช่วยเหลือ  ชี้ช่องทางให้ด้วย  ดิฉันเคยเรียนอธิการโดยตรงแล้วแต่ท่านก็ทราบทุกอย่างแต่ท่านก็บอกว่าให้ทำเรื่องขอมาครุศาสตร์  แต่ก็เป็นลักษณะที่นำเรียนมาแล้วเบื่องต้น

                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                      อาจารย์ที่มีความทุกข์

  คำตอบ

  เรียน อาจารย์ราชภัฏ

      ปัญหานี้เกิดขึ้นจากกฎข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก ดังนั้น กฎข้อบังคับนั้นไม่เป็นธรรม ทำให้เสียหาย ก็ควรบอกไปยังสภามหาวิทยาลัย เพื่อเขาจะได้แก้ไขให้เหมาะสมขึ้น


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 ตุลาคม 2551